10 tips om de samenwerking in je team te verbeteren

10 Tips Om De Samenwerking In Je Team Te Verbeteren

Geschreven door René Rensen

In dit blog “10 tips om de samenwerking in je team te verbeteren” staat samenwerken centraal. Niet voor al jouw medewerkers is het even gemakkelijk om in een team samen te werken. Daar zitten nogal eens de nodige haken en ogen aan. Jij ziet dan dat het in je team niet zo soepel loopt als je zou willen. Jij ziet dan dat er processen op gang komen die je niet wilt.

Mensen kijken elkaar scheef aan, er is geen of minder vertrouwen en de resultaten leiden er onder. Als je dit soort zaken constateert is het tijd om in actie te komen. Dan is het tijd om de samenwerking in je team eens extra onder de loep te nemen en een duw in de goede richting te geven. In dit blog geef ik je tien tips die jou een zetje in de rug geven. Doe er je voordeel mee.

Tip 1: Leg de nadruk op relatie

Jij bent als leidinggevende goed in staat om de processen in je team goed in de gaten te houden. Let je daarbij ook weleens op de onderlinge relaties in je team? Ik weet uit eigen ervaring dat het erg voor de hand ligt om de focus te hebben op de processen en de relaties links te laten liggen. In zo’n situatie gaat het altijd over de inhoud. Daar is op zich helemaal niets mis mee maar als er in de onderlinge relaties zaken niet goed zitten dan zie je dat onmiddellijk in de inhoud terug.

Als je dan tijdens een vergadering met de inhoud aan de slag wilt dan merk je spanningen. Dan merk je dat mensen elkaar aan zitten te kijken en dan zie je informeel leiderschap. Iedereen heeft het tegenwoordig over de onderstroom. Volgens mij is dit wat de onderstroom is. Wanneer het jouw doel als leidinggevende is om de samenwerking te verbeteren dan is het een goed idee om de focus te hebben op de samenwerking in jouw team.

Praat eens samen over hoe de dingen gaan. Wie er wat doet of niet doet en kijk eens kritisch naar jullie samenwerking. Wil je de samenwerking verbeteren? Leg de focus op de relatie. Door hier samen naar te kijken en eventueel te verbeteren gaat het vast beter. Het lucht iedereen enorm op en de al genoemde onderstroom wordt aangepakt..

Luister ook even deze podcastaflevering, hoe je verbinding houdt met je teamleden en omgaat met informeel leiderschap.

Tip 2: Werk aan begrip

Ik heb het al eerder geschreven. We vieren met elkaar te weinig wat goed gaat. Ook in jouw organisatie gaat de samenwerking een stuk beter als mensen elkaar onderling beter begrijpen. Voor jou als leidinggevende ligt hier een mooie taak. Investeer eens in dat onderlinge begrip. Leg het accent eens op dat begrip.

Deel eens met elkaar wat voor iedereen belangrijke waarden zijn. Op welke manier mensen het makkelijkst leren. Of hoe iedereen tegen samenwerking aankijkt. Door dit op een leuke en ontspannen manier te doen en met elkaar te delen ontstaat er meer begrip voor elkaar in jouw team. Dan zien mensen elkaar beter en begrijpen ze ook beter waarom de ene altijd met iets nieuws komt en iemand anders eerst moet zien hoe iets werkt.

De LeadershipDrives die ik zelf gebruik zijn een geweldig format om hier samen met je team mee aan de slag te gaan. Door dit voor en met elkaar inzichtelijk te maken, snapt iedereen beter waarom dingen op een bepaalde manier lopen en hoe je iemand het beste kan benaderen.

Tip 3: Zorg voor ontspanning

Werk is voor jouw medewerkers vaak werk. Misschien voor jouzelf ook wel. Het begrip werk heeft een lading. Daar doe je wat je moet doen en in ruil daarvoor ontvang je een salaris. Zo simpel is het vaak. Door samen met je team naast het werk eens tijd te maken voor andere, leukere dingen zie je een nieuwe dynamiek ontstaan. Je mensen zien elkaar eens in een wat lossere context en komen er achter dat mevrouw X geweldig kan zingen.

Beleef dus gewoon eens leuke dingen met elkaar. Dat hoeft echt niet meteen iets enorm groots te zijn. Iets kleins kan prima werken. Een borrel op een onverwacht moment. Een gezamenlijk uitstapje. Dat soort zaken. Het zit hem in dingen met elkaar meemaken, op een andere manier samen bezig te zijn en dus leuke herinneringen te maken. Dit heeft een geweldig positieve invloed op jouw team. Je gaat het zien.

Tip 4: Laat jezelf zien

Hoe open ben jij als leidinggevende naar je medewerkers? Laat jij weleens iets van jezelf zien? Hopelijk besef je dat openheid een geweldige trigger is voor een goede samenwerking. Door ook als leider openheid te tonen is de drempel om samen zaken te bespreken veel lager. Dan wordt het eenvoudiger om elkaar van feedback te voorzien.

Openheid zorgt ook voor meer individuele groei bij mensen. En dat zorgt bijna automatisch ervoor dat jullie als team ook groeien. Hoe mooi kan het zijn. Openheid is echt een cultuuraspect wat je moet onderhouden. Het werkt niet om samen af te spreken meer open te zijn. Openheid ontstaat door voordoen als leider. Door veel en vaak te laten zien dat je zelf open bent.

Neem dus het voortouw en deel af en toe iets persoonlijks met je team. Dat je slecht hebt geslapen omdat je een belangrijke beslissing moet nemen. Of dat je een gesprek met een medewerker best spannend vond. Je hoeft echt niet alles met je team te delen maar zo nu en dan ook iets van jezelf laten zien of bespreekbaar te maken helpt enorm. Dat helpt je team ook om meer te delen en opener te zijn. Dat komt de samenwerking zeker te weten ten goede.

Tip 5: Laat het initiatief eens aan een ander

Zie je in je team of in je organisatie een probleem of een andere uitdaging? Geniet er van en laat het oplossen eens aan een ander over. Leg de situatie aan je mensen voor en vraag hun suggesties. Geef je team meer verantwoordelijkheid om mee te denken en vraag hen om een gezamenlijke oplossing.

Laat ze het eens zelf doen maar zorg wel dat je er bant als ze je nodig hebben. Niet om in te springen of het initiatief weer naar jou te halen maar juist om te zien wat er gebeurt. En dat brengt me als vanzelf op de volgende tip.

Tip 6: Wees een coach voor je team

Zorg er voor dat je je team coacht. Coach je mensen om beter te worden en om in ontwikkeling te blijven. Geef hierin dan ook zelf het voorbeeld en benoem het ter plekke als je iets hebt geleerd. Coach je mensen dus ook op de samenwerking. Zie en benoem wat er gebeurt als het gaat om samenwerking. Daar hebben je medewerkers enorm veel aan.

Geef terug wat je ziet gebeuren en nodig mensen uit om nieuwe stappen te zetten. Stel de goede vragen, geef gevraagd en ongevraagd feedback en help je mensen om meer en beter inzicht te krijgen. Help ze om zelf oplossingen te bedenken en tot leren en ontwikkelen te komen.

Tip 7: Wacht geduldig op jouw beurt

Jullie zullen ongetwijfeld weleens als team vergaderen. Als dat aan de orde is stel je dan eens afwachtend op. Begin niet als eerste te praten bij een agendapunt maar laat eerst je teamleden eens aan het woord. Als het mogelijk is al je teamleden. Iedereen komt aan bod en ieders inbreng wordt serieus genomen.

Aan het einde, als iedereen geweest is en heeft gesproken kun jij als leidinggevende bepalen of alles gezegd is of dat je toch nog iets toe wilt voegen of verduidelijken. Laat je team aan het werk. Laat hen aan het woord en luister. Dit heeft een enorme impact op de betrokkenheid binnen je team.

Het team merkt dat jij ze ziet en dat hun inbreng op waarde wordt geschat. Door hun oplossing(en) is het ook echt van henzelf en gaan ze het echt met veel plezier in de praktijk brengen.

Tip 8: Zorg voor plezier in het werk

Een belangrijke taak voor jou. Voeg humor toe aan je repertoire. Maak het eens leuk en hou het luchtig. Doe dat ook eens tijdens een vergadering. We zijn vaak zo serieus als het om ons werk gaat. Dat schreef ik al elders in dit blog. Maak er wat leuks van. Iedere dag opnieuw. Lach samen. Om een situatie, om een mop. We zijn het vaak verleerd. Toch maakt een luchtigere sfeer op het werk mensen meer ontspannen en dan gaat het werk makkelijker en is er meer energie.

Tip 9: Wat gaat er goed?

Las bewust momenten in waarin je samen met je team stilstaat bij de vraag wat er goed gaat. Eigenlijk een soort feedbackmoment maar dan wel gevoed vanuit het positieve. Laat iedereen maar eens een moment benoemen waarin hij of zij zag dat het goed ging. En dan niet allemaal hetzelfde noemen. Geef elkaar bewust positieve feedback.

Mocht dit al normaal zijn in je team, blijf dat dan vooral doen. Maar meestal is het nog niet zo gebruikelijk om te doen. Zeker niet vanuit het positieve. Dat is vaak spannend want het is veel makkelijker om iets te benoemen dat niet goed gaat. Zo zit ons menselijk brein nu eenmaal in elkaar. En zo werkt het in de praktijk toch ook?

Ik ken weinig leraren die bij het nakijken van het werk van een kind alles aangeven dat goed is gedaan. Integendeel, we maken het kind duidelijk wat hij of zij nog niet goed doet. Dus maak als leidinggevende bewust tijd voor het geven van feedback.

Tip 10: Ontwikkel de samenwerking doorlopend

Maak niet zo nu en dan even tijd vrij om met je team over  jullie samenwerking te praten maar doe dit continu. Zorg als leidinggevende voor een continue ontwikkeling van en in de samenwerking. Zet samen met je team kleine stappen en wees daar tevreden mee. Soms zet je ook drie stappen achteruit om er vervolgens weer een paar vooruit te maken. Dat hoort er allemaal bij.

Besteed zowel aandacht aan de inhoud van de samenwerking als aan het proces van samenwerking. Wat gaat er goed en wat kan nog beter? Laat je mensen elke week opschrijven wat ze zien en wat ze zouden kunnen verbeteren. En laat ze dat doen. Je teamleden hebben zelf een idee wat beter kan. Laat het uit henzelf komen en verbeter continu. Het is niet moeilijk en elke keer een klein stapje maakt uiteindelijk een groot verschil. Ook voor jou als leider.

Artikel delen: