4 factoren die de kracht van je team beinvloeden.1920x0

4 Factoren Die De Kracht Van Je Team Beïnvloeden

Geschreven door René Rensen

In dit blog “4 factoren die de kracht van je team beïnvloeden” ga ik in op teamontwikkeling en veranderbereidheid. Je staat als leidinggevende voor een keuze. Ga ik deze verandering wel invoeren of (nog) niet? Wat is er belangrijk als jij succesvol een verandering wilt doorvoeren? Waar moet je op letten? Wat doe je wel en wat doe je niet? Zodat het resultaat is dat je een succesvolle verandering hebt doorgevoerd. En er tevreden op terug kijkt.

Heel lang is het van belang geweest dat je als leidinggevende vooral de harde kant betrok bij je verandering. Je las een boek er over. Je volgde een cursus of een training. Wat we daarvan leerden pasten we toe en het leven ging verder. Lang is het niet gebruikelijk geweest om naar onszelf en de ander te kijken bij het doorvoeren van een verandering. Inmiddels is deze kant, ook wel de zachte kant genoemd, veel belangrijker geworden. We zijn ons er steeds meer van bewust dat voor een succesvolle verandering mensen en ander gedrag van mensen noodzakelijk zijn. Ik ben er van overtuigd dat er op dat gebied nog veel winst valt te behalen. En dan denk ik met name aan zelfreflectie en reflectie.

Studies hebben uitgewezen dat naast deze twee voorwaarden ook de mate van (hechte) relaties in een team een kritische succesfactor is. Evenals interactie, betrokkenheid, communicatie en verbondenheid. Dit zijn andere voorwaarden die bijdragen aan succes voor je team en je organisatie.

Wat maakt een team sterk?

Een team wint beduidend aan kracht als je er de juiste mensen in hebt zitten. Kijk daarbij niet alleen naar achtergrond of opleiding maar probeer multidisciplinair in te steken. Zorg dat je je niet alleen omringt met meelopers of alleen kritische mensen. Een mix van deze twee kan je al een heel eind verder brengen. Een aantal ambassadeurs van jou dan wel de organisatie maken een team nog sterker.

Misschien wel de belangrijkste kritische succesfactor als het gaat om veranderen is communicatie. Neem je team mee in het proces. Zorg dat ze weten wat er speelt en houd ze continue zo optimaal mogelijk geïnformeerd. Ik zie dit vaak nog mis gaan. Dit betekent dat je niet alleen bij vergaderingen gezellig bij elkaar zit, maar dat je ook tussentijdse updates over de ontwikkeling en de voortgang van het proces deelt.

Betrokkenheid

Daarnaast noemde ik ook betrokkenheid als belangrijke voorwaarde. Het is jouw taak er voor te zorgen dat mensen zich voldoende betrokken voelen. Ik zie vaak dat dit niet gebeurt en dat leidinggevenden hierin niet investeren. Daardoor voelen teamleden zich niet betrokken. Dat kan aan verschillende dingen liggen, zoals tijdsgebrek, maar ook omdat de leider kan denken: ‘De slagen maak ik wel in vergaderingen en daarbuiten doe ik wat ik moet doen om mijn doelen te halen.’

Er zijn vele manieren om aan betrokkenheid te werken. Bij het koffiezetapparaat worden de mooiste gesprekken gevoerd en kun jij als leider werken aan de betrokkenheid van je mensen.

Luister goed.  Laat je teamleden meer aan het woord. Luister goed naar wat je hoort en of dat wat je hoort anders is dan anders. Veel leidinggevenden onderschatten het belang van luisteren. Ook in het kader van het werken aan de betrokkenheid van je mensen.

Het belang van jouw leiderschap

Eén van mijn vorige blogs ging over het belang van reflecteren. In mijn trainingen en coaching merk ik dat zelfreflectie en ook zelfvertrouwen beter kan. Wat me daarbij opvalt is dat zelfreflectie en -bewustzijn vaak nog beter kan. Daar heb jij als leider een duidelijke verantwoordelijkheid in.  Te veel leidinggevenden stappen (te) snel in de slachtofferrol en externaliseren hun gedrag. Het ligt dan aan de ander en er wordt niet naar hun eigen inbreng in het proces gekeken. Vanuit (zelf)bewustzijn, zelfreflectie en coaching hierbij kan dit positief worden veranderd.

In mijn overtuiging heeft iedereen van nature positieve bedoelingen om mooie dingen met elkaar te doen. Aan jou als leider de mooie taak om die bedoelingen zodanig te kanaliseren en te structureren dat ze ook positief werken voor de organisatie. Dat kan de ene leidinggevende nu eenmaal makkelijker dan de andere. Denk jij aan het positieve dat er in alle mensen zit? Of ben je meer van de aannames? Het is heel gewoon om snel aannames te doen. Houd als leider een gezonde afstand op de situatie.

Voordat je überhaupt oordeelt, kijk naar wat er nu echt gebeurt. Daar ruimte en tijd voor pakken om te achterhalen wat er achter zit of er aan de hand is. Daar moet je voor open kunnen staan anders wordt het erg lastig om die goede leidinggevende te zijn. En een goede leidinggevende zijn begint bij enthousiasme over je werk en de organisatie waar je bij werkt. Doen waar je echt blij van wordt.

Verbinding als toverwoord

Voor iedere leidinggevende en ook voor jou is het van belang dat de mensen voelen dat je oprecht verbinding maakt met de ander. Volgens mij moet je dat van nature ook in je hebben. En dat maakt dat dit niet voor iedere leider vanzelf gaat. Het is wel iets dat je niet geforceerd moet doen. Als dit krampachtig overkomt, dan voelen mensen dit. Ze prikken daar doorheen. Probeer zo authentiek mogelijk te blijven. Blijf gefocust op wat je wilt bereiken en blijf dicht bij jezelf. Ik denk dat dit het pure vormgeeft in de relatie met de ander. Dat daar de mooiste gesprekken en verbindingen uit voortkomen. Ook zoals jij en ik nu een mooi gesprek hebben. Door middel van dit blog. Dat zorgt voor verbinding en voor betrokkenheid. Vanuit die leiderschapskant denk ik dat dit enorm belangrijk is. Dat jij als leider mensen echt ziet. Iedereen wil gezien en gehoord worden. Dat is een must.

Wat ik daar altijd bijzonder aan vind: thuis doen we dit wel, maar op het werk gaan we in een andere rol. Zakelijker, afstandelijker. Terwijl het daar net zo belangrijk is. En die rol vind ik niet goed. Ik wil niet dat een leidinggevende een rol speelt. Ik wil, en dat is ook uitgangspunt van mijn trainingen en programma’s, dat leiders zichtzelf zijn. Maskers af! Wees jezelf, vooral in je leiderschap.

Een rol spelen

Ik weet dat leidinggevenden die rol spelen omdat er in de organisatie geen veilig klimaat is. Een klimaat waarin ze echt zichzelf kunnen zijn. Vaak geldt toch iets van ‘Wees jezelf, maar doe wel een beetje normaal’. Je mag jezelf zijn, maar voeg je wel naar wat dit bedrijf allemaal aan het doen is. Dan wordt de standaard een andere dan die jij wilt. Dan zie je dat veel mensen op slot gaan, in patronen. Geen beweging en nul vooruitgang en ontwikkeling.

Waarom denk je dat veel (vooral) jonge mensen kiezen voor het ondernemerschap? Die starten hun eigen bedrijf vanuit hun eigen normen en waarden. Ze zijn puur bezig met wat zij willen creëren. Want die mogelijkheid missen ze in organisaties. En dat vind ik jammer en een gemiste kans om de kwaliteiten van deze jongeren in te zetten bij innovaties. Dit doe ik ook met mijn eigen bedrijf. Aan iedereen de mogelijkheid bieden om zichzelf te zijn en geen rol te spelen. Vanuit je eigen drijfveer en je eigen normen en waarden je leiderschap invullen. Met alles wat daarbij hoort. Dus ook kwetsbaar durven te zijn en hulp vragen als dat nodig is. Je eigen ego opzij zetten is een belangrijke leiderschapskwaliteit.

We zitten in organisaties vaak vast in patronen. Die kunnen enorm helpend zijn. Je mensen een steun bieden. Maar we kunnen ze ook lastig doorbreken als we er last van hebben. We zitten er vaak vaster in dan we denken.

Waarom is creativiteit belangrijk?

Wat ik nu schrijf in dit blog kan morgen al achterhaald zijn. Er kunnen nieuwe inzichten ontstaan die bijvoorbeeld het belang van drijfveren en waarden voor leiderschap compleet onderuit halen. Ik verwacht dat niet maar bij wijze van spreken. Toen veel organisaties nog hiërarchischer waren was het minder erg dat het creatief denken ontbrak. Men denkt soms nog steeds dat dat het geval is. Nu heb je als leidinggevende en medewerker te maken met zoveel veranderingen dat het ook vraagt om je creativiteit in te zetten bij vraagstukken.

Om met vernieuwende ideeën te komen, om innovatief te blijven en om onderscheidend te blijven ten opzichte van concurrenten. Dus het vraagt om scherp te blijven, elke dag, met de koers die je vaart als organisatie. Doe ik nog wel het juiste voor de klant? Zijn ze tevreden? Waarom wel of niet?  Waar zit de pijn? Om daar het juiste aanbod bij te vinden vraagt creativiteit. En daar moet je ruimte voor nemen. Je moet het letterlijk op en in je agenda zetten. In alle lagen van de organisatie. Creativiteit is van levensbelang voor een gezonde organisatie.

Wil jij meer weten over teamontwikkeling? Start dan hier

Artikel delen:

22 tips voor jouw leiderschap

Wil je direct aan de slag met jouw leiderschap? Ontvang de whitepaper met direct toepasbare tips.

demo mockup template