collectieve ambitie.1920x0

Collectieve Ambitie

Geschreven door René Rensen

Collectieve ambitie. Het is  nog niet zo gemakkelijk om een eenduidige definitie te geven van dit begrip. Daarnaast zijn er verschillende begrippen die vaak in één adem genoemd worden en ongeveer hetzelfde betekenen. Zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke visie, gedeelde waarden, leidende gedachten of shared values.

Wat is collectieve ambitie?

Mijn vorige blog ging over het belang van verbinding. De verbinding tussen missie, visie en organisatiedoelen aan mensen. Maar ook omgekeerd: het verbinden van mensen aan doelen, missie en visie. Om dat proces te stroomlijnen is het een groot voordeel wanneer er binnen een team sprake is van een gezamenlijke ambitie: de ambitie als het geheel van de gedeelde missie, visie en doelen van een organisatie.

Het gaat dus niet alleen over een gezamenlijke ambitie over dat waar een team voor gaat (de visie), maar ook voor dat waar een team voor staat en op aangesproken mag worden (de missie). Het moge duidelijk zijn dat een breed gedragen visie binnen een team een wezenlijke bijdrage levert aan het kunnen formuleren van de visie en de missie.

Zigzagkoers

Een organisatie met teamleden zonder gezamenlijke ambitie is als een ronddobberend schip op een grote zee. Het schip is een speelbal van de wind. De bemanningsleden werken elkaar tegen met hun verschillende ideeën over de route en de bestemming  en de kapitein slaagt er onvoldoende in de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het gevolg laat zich raden: het schip dobbert rond, vaart een zigzagkoers en komt niet of veel te laat aan op de plaats van bestemming.

De vergelijking met een organisatie is snel gemaakt. Een organisatie zonder gezamenlijke ambitie weet niet waar ze naar toe wil en is nauwelijks in staat om nieuwe ontwikkelingen die op de organisatie af komen op hun waarde te schatten door ze naast de collectieve ambitie te leggen.

De medewerkers doen hun werk, maar weten niet waarom ze dit werk doen en wat ze ermee beogen. De leiding weet niet wat er op de afdelingen gedaan wordt en zoekt naar mogelijkheden van planning en control. In plaats van het geven van vertrouwen en ruimte aan de teamleden. Vertrouwen en ruimte zijn noodzakelijk om de collectieve ambitie ook daadwerkelijk in het proces te implementeren

Collectieve ambitie 

Collectieve ambitie is nodig! Maar ook van belang en nuttig voor medewerkers en leidinggevenden. Een collectieve ambitie geeft immers het gevoel om samen – als team of als groep – ergens voor te gaan. Het is een samenvoeging van verschillende individuele ambities van mensen. Door deze individuele ambities uit te wisselen en de dialoog te voeren kan een collectieve ambitie ontstaan die antwoord geeft op belangrijke vragen binnen een organisatie.

Waar gaan we samen voor? Waar staan we met elkaar voor? Waar worden we samen enthousiast van? Wat willen we in deze organisatie realiseren? Waarom vinden we dit zo belangrijk? En vinden klanten en andere betrokkenen rondom de organisatie dit ook? Hoe betrekken we klanten en andere betrokkenen bij het realiseren van onze collectieve ambitie?

Antwoord geven

In het antwoord geven op bovenstaande vragen is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende. Hij is dan als de kapitein op het genoemde schip maar dan wel in staat om het schip op koers te houden. Om samen met de medewerkers te werken aan die collectieve ambitie die geformuleerd is.

Om de geformuleerde doelen terug te kunnen zien in het primaire proces. Om deuren te openen en overal waar het kan vertrouwen en ruimte te geven. Om persoonlijke groei van medewerkers mogelijk te maken die dan weer in dienst staat van de organisatiegroei.

Geweldig werken lijkt me dat!!

Ik help je graag met het vaststellen van de collectieve ambitie voor jouw organisatie. Neem hier contact op.

Artikel delen:

22 tips voor jouw leiderschap

Wil je direct aan de slag met jouw leiderschap? Ontvang de whitepaper met direct toepasbare tips.

demo mockup template