de drie v s van aandacht.1920x0

De Drie V’s Van Aandacht

Geschreven door René Rensen

Al eerder schreef ik een blog over aandacht. Dit blog ´De drie V´s van Aandacht’ richt zich met name op wat er mogelijk is en wordt als jij als leidinggevende je team en jouw individuele medewerkers aandacht geeft.

Aandacht is op dit moment wel een delicaat onderwerp. Onderzoek wijst uit dat onze aandacht voor iets in rap tempo aan het afnemen is. Alles moet korter, sneller en prikkelender. Het liefst hebben we dat onze behoeften direct worden bevredigd. Alle social media en ook de smartphones hebben hier een groot aandeel in. Wat betekent deze verschuiving in aandacht voor jou als leidinggevende?

En wat doet aandacht voor de drie V’s? De V’s van Vertrouwen, Verbinden en Verdiepen? In dit blog sta ik hier uitgebreid bij stil in de verwachting dat je na het lezen van dit blog weet hoe jij je aandacht het beste kunt verdelen.

De V van Vertrouwen

Iedereen die mij al wat langer volgt weet dat vertrouwen voor mij een essentiële waarde is voor een leidinggevende. Dat geldt dan wel twee richtingen op. Vertrouwen van jou in je team en de individuele medewerkers en omgekeerd het vertrouwen van jouw team in jou als leidinggevende.

En vertrouwen begint met aandacht geven. Aandacht geven aan het individu en aandacht geven aan het team. Je kent vast wel het gezegde dat “Alles wat je aandacht geeft groeit”. En dat is ook echt zo. Aandacht is een enorme katalysator om het vertrouwen op te bouwen of nieuw leven in te blazen. Als dat laatste nodig is.

Ik ken voldoende leidinggevenden die regelmatig zeggen dat ze te vertrouwen zijn. Maar vertrouwen is nu echt zo’n waarde die zich niet laat vangen in woorden. Vertrouwen ontstaat wanneer een ander aan jouw handelen merkt en ziet dat je echt te vertrouwen bent. Dat jouw handelen er toe doet en vooral gericht is op het belang van de organisatie en de individuele medewerkers.

Vertrouwen laat zich ook niet dwingen. Je kunt als leidinggevende best tegen een medewerker zeggen dat je te vertrouwen bent maar dat maakt die medewerker toch echt zelf uit. Dat is echt zijn of haar keuze. Vertrouwen is er of is er niet. Je kunt niet iemand half vertrouwen.

Aandacht is erg behulpzaam om aan vertrouwen te werken. Loop eens gewoon bij iemand binnen. Begin een gesprek waarin je oprechte interesse toont in de ander. Luister echt en geconcentreerd. Dan is er kans dat de aandacht die je geeft overgaat in vertrouwen. Van de ander in jou. En dat heb jij als leidinggevende keihard nodig. Als er geen vertrouwen is van jouw team in jou als leider dan kun je het schudden. Dat is een onwenselijke situatie en ook een situatie die vaak moeilijk te herstellen is.

De V van Verbinden

Als ik leidinggevenden coach krijg ik regelmatig de vraag hoe je als leider verbinding houdt met je team. Hoe doe je dat? Wat zijn voorwaarden om die verbinding met je team te hebben en te houden? Ik start het antwoord op die vraag altijd bij aandacht.

Wat mij betreft is er zonder aandacht geen verbinding. Aandacht zorgt voor betrokkenheid en betrokkenheid is essentieel voor verbinding. Wat er kan pas sprake zijn van verbinding met een teamlid of met het gehele team als er betrokkenheid is. Nu is betrokkenheid een waarde die ieder individu op zijn of haar eigen wijze toets en toepast. Wat voor de een voldoende betrokkenheid is ervaren anderen nooit voldoende betrokkenheid.

Wat dat aangaat is het voor leidinggevenden lastig om voldoende aandacht te geven. Als je je team wat langer kent dan weet je wel hoe de een er over denkt. En de ander ook. Dan kun jij je aandacht geven op een voor ieder individu toegesneden hoeveelheid. Dat is een heel proces en ik weet ook dat niet iedere leidinggevende hier voldoende aandacht voor heeft. En dat is jammer.

Want juist die aandacht zorgt voor de zo broodnodige verbinding van jou als leider met je team. Omgekeerd is het zo dat onvoldoende aandacht voor je individuele teamleden of voor het team als geheeld er voor zorgt dat er geen verbinding is. Niet met jou naar het team en ook niet vanuit het team naar jou. En dat maakt het werken er niet eenvoudiger op.

De V van Verdiepen

Aandacht heeft ook een enorme invloed op het verdiepen van bijvoorbeeld relaties. Relaties onderling maar ook jouw relatie met je team. De diepte(dus het verdiepen) van iets kan niet zonder aandacht. Het is echter niet zo dat de hoeveelheid aandacht die jij aan iets of iemand geeft de diepte of het daadwerkelijke verdiepen bepaalt.

Daar komt nog bij dat er ook medewerkers zijn die helemaal niet zitten te wachten op verdieping van een (arbeids)relatie. Voor hen is werk werk en daar hoeft verder geen verdieping plaats te vinden. Als jij deze medewerkers in je team hebt dan melden zij zich vanzelf als ze vinden dat je teveel bezig bent met aandacht geven.

Daartegenover staat dat er ook mensen zijn die aandacht krijgen heerlijk vinden. Tot het obsessieve aan toe. Hier moet jij als leidinggevende wel duidelijk je eigen keuze in maken. Als jij je realiseert dat aandacht nodig is om een relatie te verdiepen dan ben jij vast goed in staat om individueel daarin op maat keuzes te maken. Want dat is wel nodig.

Zo zie je maar dat aandacht invloed heeft op drie voor jou als leidinggevende essentiële facetten van jouw leiderschap. Hopelijk ben jij jezelf hiervan bewust en weet je je aandacht zo in te zetten dat iedereen daar wel bij vaart. Jijzelf voorop.

Als je het moeilijk vindt om de drie V’s van Aandacht in jouw praktijk toe te passen dan kan ik je helpen. Laat hier een bericht achter en ik neem snel contact met je op.

De titel van dit blog heb ik ontleend aan een hoofdstuk met dezelfde titel uit het boek ‘De Online Marketing Tornado’ van Tonny Loorbach en Martijn van Tongeren.

Artikel delen:

22 tips voor jouw leiderschap

Wil je direct aan de slag met jouw leiderschap? Ontvang de whitepaper met direct toepasbare tips.

demo mockup template