durf jij jezelf te zijn.1920x0

Durf Jij Jezelf Te Zijn?

Geschreven door René Rensen

Durf jij jezelf te zijn? Er is op dit moment veel aandacht voor talentontwikkeling. Dat zie je in het bedrijfsleven en dat zie je ook in het onderwijs. Moet je gaan bluffen over je kwaliteiten of juist zelfkennis tonen en je sterke en zwakke kanten eerlijk benoemen? Hoe vreemd het ook klinkt, bij dat laatste heeft iedereen in het bedrijf of op school de meeste baat.

Om hulp vragen

Het is zeker nog niet gebruikelijk om  hulp te vragen als de dingen niet gaan zoals je eigenlijk wilt. In die situatie jezelf zijn en jezelf accepteren is heel belangrijk. Juist mensen die kritisch naar zichzelf kijken en zichzelf accepteren en kwetsbaar tonen durven sneller hulp te vragen. Ook zien deze mensen minder op tegen samenwerken en dat bevordert dan weer de prestaties en de resultaten.

Algemeen gezien is het vrij gangbaar om je tekortkomingen of je onvermogen te verbloemen. Angst om je baan te verliezen is vaak de oorzaak. Nee, dan is het beter om je kwaliteiten flink dik aan te zetten. Daar kom je een heel eind verder mee. Vaak ga je er zelf in geloven. Tot je vastloopt…..

Succes geeft ook een medewerker vleugels. Als mens wil je het liefst alles kunnen en ook nog eens alles goed.

Zelfvertrouwen

Dat laatste zit in onze cultuur ingebakken. Kijk maar naar de kinderen van deze tijd. Het liefst zien we dat ze blaken van het zelfvertrouwen, goed presteren op school en ook nog eens goed zijn in hun sport en binnen hun sociale netwerk. Het liefst zien ouders dat ze overal goed in zijn. Een kind dat zich kwetsbaar toont doet de ouders pijn. Erkennen dat een kind iets niet of minder goed kan wordt in de opvoeding het liefst overgeslagen.

Maar zelfkennis en het lef hebben om toe te geven dat je iets niet kunt of durft blijkt de sleutel tot succes. Wie toegeeft geen alleskunner te zijn durft en kan goed samenwerken!

Gelukkig zijn in je werk

En dat brengt me op een ander belangrijk punt. Mensen die gelukkig zijn in hun werk presteren beter. Dat heeft uitgebreid onderzoek aangetoond. Dat worden medewerkers bijvoorbeeld als er sprake is van autonomie en zeggenschap, als ze worden gezien in hun kwaliteiten door hun leidinggevenden.

Als er sprake is van het benutten van die kwaliteiten ten faveure van de organisatie. Dat maakt medewerkers gelukkig en dan zijn medewerkers ook in staat om in hun prestaties te excelleren. En dat heeft weer een positief effect op de prestaties van de organisatie.

Durf jij jezelf te zijn?

Wat betekent het bovenstaande voor leidinggevenden? Voor hun rol en rolopvatting en voor hun praktijk?

In onze cultuur zit ingebakken dat we vooral veel aandacht hebben voor wat mensen niet kunnen. We spenderen jaren om met leerlingen op het door sommige methode- of toets makers gewenste niveau te krijgen. Dat dat in een aantal gevallen hetzelfde is als trekken aan een dood paard werd lang ontkend.

We focussen of wat mensen niet kunnen. Aansluiten bij wat ze wel kunnen en dat als uitgangspunt nemen voor het aanbod en voor het handelen is pas een paar jaar aan de orde. En dan nog lang niet overal.

Onze kijk op medewerkers

Hetzelfde verhaal geldt eigenlijk voor onze kijk op medewerkers. Vraag een willekeurige leidinggevende naar wat een medewerker niet kan of niet goed beheerst als het gaat om het vak en hij/zij kan de vraag beantwoorden. Maar vraag eens naar de talenten of de kwaliteiten van een medewerker. Wat gebeurt er dan? Komt er dan ook zo snel een antwoord?

Toch is het voor leidinggevenden van groot belang om dat wel te zien. Om wel zicht te hebben op de talenten en de kwaliteiten van een medewerker. Zoals hierboven al aangegeven komt dat de organisatie en de organisatieontwikkeling ten goede.

Vertrouwen

Als leidinggevende is het goed om vertrouwen te hebben en te houden in je medewerkers. Door het krijgen van vertrouwen zien medewerkers dat ze van jou ruimte krijgen om bijvoorbeeld eens te experimenteren. Ze ervaren autonomie en dat heeft weer een positief effect op de organisatieontwikkeling.

Datzelfde geldt voor het aandacht geven aan je medewerkers. Laat ze ervaren dat je oprechte aandacht voor hen hebt. Dat je ziet dat ze er zijn en dat je hun inbreng waardeert. Oprechte aandacht van een leidinggevende voor zijn medewerkers is van onschatbare waarde en draagt bij aan wat medewerkers allemaal willen.

Professioneel groeien en een kei worden in het vak.

Wil je mijn hulp daarbij? Begin dan eens hier

Artikel delen:

22 tips voor jouw leiderschap

Wil je direct aan de slag met jouw leiderschap? Ontvang de whitepaper met direct toepasbare tips.

demo mockup template