durf jij kwetsbaar te zijn als leider

Durf Jij Kwetsbaar Te Zijn Als Leider?

Geschreven door René Rensen

Durf jij kwetsbaar te zijn als leider?  Effectiviteit en kwetsbaarheid ……misschien ligt dat niet zo voor de hand voor jou. Het is eigenlijk ook niet echt een logische combinatie. En zeker niet voor leiders, die toch vooral sterk en doelgericht moeten zijn. Die vanuit visie doelen behalen. Tenminste: dat denkt en vindt de buitenwereld vaak. Toch zijn leiders die de moed hebben om ook kwetsbaar te zijn uiteindelijk effectiever dan hun ‘stoerdere’ collega’s. Hoe komt dat?

Durf jij kwetsbaar te zijn als leider?

Leiders geven leiding en sturen binnen een organisatie. Ze nemen uiteindelijk de beslissingen. Dat is enorm nuttig en wordt ook door velen gewaardeerd. Mensen, zeker binnen een organisatie of bedrijf, willen graag weten waar ze heen gaan. Er zijn weinig mensen die zich prettig voelen op een stuurloos schip. Als niet duidelijk is waar de organisatie heen koerst.

Maar de leider moet zich ook bewust zijn dat hij niet alles kan weten en zien, dat hij misschien ook een blinde vlek heeft en dat hij het niet alleen kan doen. Kwetsbaarheid is erkennen dat je het niet alleen kan en openstaan voor ideeën en visies van anderen in je team. Die kunnen je alleen maar verder helpen. De goede kant op. Je ideeën en plannen sluiten beter aan op de praktijk en op wat er leeft in de organisatie en hebben daardoor meer kans van slagen.

Zoek naar verbinding

Mensen verbinden zich over het algemeen het gemakkelijkst met anderen als zij menselijkheid en kwetsbaarheid ontmoeten. Dat neemt afstand weg en schept empathie. Om de verbinding en betrokkenheid van je medewerkers te behouden is het belangrijk dat hun bijdrage er ook écht toe doet.

Gebruik hun mening dus ook om je plan of plannen te verfijnen, zodat het breed gedragen wordt. Hoe groter de inbreng van je mensen, hoe groter de intrinsieke motivatie om doelen ook daadwerkelijk te behalen.

Het zijn dan namelijk niet meer (alleen) jouw doelen, of die van de organisatie, maar door hun inbreng zijn er al wat beren van de weg gehaald en zijn het ook hun eigen doelen geworden. Met een leider die af en toe laat zien dat hij er nog eens over na moet denken, die geïnteresseerd is in de visie van anderen om de zijne aan te scherpen , die wel eens van mening durft te veranderen en vergissingen kan toegeven, werkt men liever samen dan met een ongenaakbare ivoren toren bewoner.

Zo wordt de band tussen leider en team versterkt en groeit het gevoel samen ergens voor te gaan. Om samen verantwoordelijk te zijn.

Ben jij benaderbaar?

Leiders die van zichzelf moeten uitstralen dat zij altijd gelijk hebben en de neiging hebben niet goed naar anderen te luisteren,  lopen het risico te weinig informatie uit hun team of organisatie te krijgen. Dat betekent dat er soms dingen ‘mis’ gaan, of gewoon niet gebeuren met betrekking tot nieuwe werkwijzen of organisatieveranderingen, zonder dat de leider daarvan tijdig signalen krijgt. Dat verhindert tijdig bijsturen.

Een menselijke, kwetsbare leider is beter benaderbaar en weet daardoor wat er in de organisatie speelt. Zo’n leider is voor zijn medewerkers benaderbaar in de wetenschap dat er ook echt geluisterd wordt. Dat is toch geweldig?

Signaleer wat leeft

Soms moet er direct gehandeld worden, maar de meeste beslissingen die leiders nemen zijn het resultaat van een langer denk- en overlegproces. Het kan verleidelijk zijn voor een leider om de eigen goede ideeën er te snel door te drukken. Dat gebeurt vaak ook omdat de leider goed vooruit kan kijken, vanuit een voor hem heldere visie handelt en kan inschatten hoe zijn maatregel of plan gaat uitpakken.

Een team of organisatie waar gemord wordt, waar veel gedoe is of waar heel veel vragen en opmerkingen zijn over een voorgenomen verandering,  wordt dan als remmend ervaren en dat is begrijpelijk. Toch doe je er als leider goed aan meteen naar eventuele kritiek en ‘gedoe’ rond je plannen te luisteren. Dan kun je erop ingaan, meer helderheid geven waar nog onduidelijkheid bestaat en als het nodig en nuttig is ook zaken aanpassen. Dat kost tijd, maar die wordt uiteindelijk weer ingelopen omdat er minder fout gaat in latere stadia. Een ander voordeel van deze benadering is dat je medewerkers zich serieus genomen voelen. En dat is ook heel wat waard.

Communicatie is kwetsbaar

Ik zeg altijd “communiceren doe je met zijn tweeën”. Daarmee geef ik aan dat ik belang hecht aan de inbreng van mijn gesprekspartner. Voor jou als leidinggevende is helder communiceren ook uitermate belangrijk. Hoe betrek jij je medewerkers bij wat er speelt in de organisatie en de omgeving er van. Wat er speelt op managementniveau?

Heb je het daar überhaupt weleens over met je medewerkers? En hoe doe je dat dan? Is het een gewone mededeling of is het bespreekbaar en luister je naar wat jouw mensen aan inbreng hebben?

Het helpt enorm door in de communicatie helder je visie op het gespreksonderwerp weer te geven. Of het nu gaat over iets uit de actualiteit of je hebt een gesprek met je team over een verandering: geef ook jouw visie op het punt. Luister ook oprecht naar de inbreng van je medewerkers. Geef aan welke overwegingen je hebt, welke keuzes er zijn of waren en waarom je ergens voor gekozen hebt. Als de gemaakte keuze gevolgen heeft voor de organisatie of voor de medewerkers geef dan oprecht de mogelijke consequenties aan.

Wees hier gewoon eerlijk en transparant over, dat zullen je medewerkers alleen maar waarderen. Door dit consequent te doen versterk je het begrip en vertrouwen binnen het team, ben je duidelijk in je verwachtingen en vergroot je de betrokkenheid en het eigenaarschap van je teamleden.

Kwetsbare innovatie

Een team waar je nog onuitgewerkte ideeën kan delen,  fouten mag maken en twijfels mag uitspreken is bewezen innovatiever en oplossingsgerichter. En binnen zo’n team wordt veel beter samengewerkt. De leider kan hierin het voorbeeld geven. Dan durven ook teamleden ideeën te delen zonder de angst ‘afgebrand’ te worden.

Persoonlijke groei

Als je als leider in je werk, maar ook in je persoonlijke leven, de durf hebt om iets nieuws aan te gaan of iets uit te proberen neem je een risico. Immers, er kan weleens iets niet uitpakken zoals je het voor ogen had of zelfs volledig ‘mislukken’. Is dat erg?  Integendeel. Zij die geen enkel risico nemen offeren ook kansen, ideeën,  mogelijkheden tot samenwerking en vruchtbare relaties op die zich misschien later niet meer voordoen.

Zij die hun neus stoten  kunnen leren van hun fouten. En ook met de eventuele schaamte van mislukking om leren gaan is uiteindelijk in je voordeel: het vergroot je moed.  En dat maakt je uiteindelijk sterker en vrijer in je handelen. Persoonlijke groei is geen doel op zich maar een onderdeel van je leven. Door kwetsbaar te zijn in de hierboven genoemde facetten groei je als vanzelf. Heerlijk toch?

Wil jij werken aan jouw kwetsbaarheid? 

Artikel delen: