Een veilig team creëren: hoe doe ik dat?

Een veilig team creëren: hoe doe ik dat?

Geschreven door René Rensen

In een wereld waarin werkplekken zich steeds sneller ontwikkelen en teams diverser worden, is het zoeken naar antwoorden op de vraag “Hoe creëer ik als leidinggevende een veilige omgeving voor mijn team?” van cruciaal belang. Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het vormgeven van de werkervaring en het welzijn van hun teamleden, en een veilige omgeving staat centraal in deze ervaring. Dit artikel gaat dieper in op de concepten, strategieën en praktijken die leidinggevenden kunnen gebruiken om een werkomgeving te creëren waarin elk teamlid zich gewaardeerd, gehoord en veilig voelt.

Het Belang van Psychologische Veiligheid op de Werkvloer

Psychologische veiligheid – de overtuiging dat men zijn of haar mening kan uiten zonder angst voor represailles – is een fundament voor innovatie en samenwerking. Onderzoek (onder andere door Google)heeft uitgewezen dat psychologische veiligheid de belangrijkste voorspeller is van succes binnen teams. Medewerkers die zich veilig voelen, zijn eerder geneigd risico’s te nemen, feedback te geven en nieuwe ideeën aan te dragen, wat leidt tot innovatie en groei binnen de organisatie.

Kenmerken van een Veilige Teamomgeving

Creëren we een veilige haven voor onze teams, dan betreden we een sfeer waarin open communicatie, waardering, en consistentie floreren. Een open communicatiecultuur is waar feedback wordt aangemoedigd en waardevol is, waardering wordt geuit in dagelijkse interacties, en beleid en verwachtingen zijn transparant en consistent.

Rol van de Leidinggevende in Veiligheid

Leidinggevenden dragen de fakkel van veiligheid, stellen de normen en tonen voorbeeldgedrag. Ze ondersteunen, motiveren en zijn beschikbaar voor hun teams, terwijl ze ook een inclusieve en diverse cultuur bevorderen. Een leidinggevende die beschikbaar is en ondersteuning biedt, bevordert een omgeving waarin medewerkers zich comfortabel voelen om uitdagingen en problemen te delen.

Strategieën Voor het Bevorderen van Veiligheid

  • Bevorder Open Communicatie: Creëer kanalen en gelegenheden waarbij teamleden vrijelijk hun ideeën, zorgen en feedback kunnen delen.
  • Ontwikkel een Feedbackcultuur: Geef regelmatig constructieve en positieve feedback en moedig teamleden aan om hetzelfde te doen.
  • Faciliteer Teambuilding: Organiseer activiteiten en sessies die gericht zijn op het versterken van teamrelaties en het bouwen van vertrouwen.

  • In het pad naar het opbouwen van een veilige en inclusieve werkomgeving kunnen leiders gebruik maken van deze strategieën als uitgangspunt, terwijl ze ook bereid zijn zich aan te passen en te leren in elke stap van het proces.

De piramide van Maslov

Laatst had ik een interessant gesprek met een bestuurder van een scholenstichting. Hij introduceerde daarbij een nieuwe dimensie als het gaat om de piramide van Maslov. Hij stelde dat er eigenlijk een laag onderdaan deze piramide zou moeten worden toegevoegd. En die laag zou dan de laag van veiligheid zijn. Hij gebruikte in dat gesprek een voorbeeld die zijn “theorie” bevestigt. Daarmee zouden niet voeding en drinken de primaire levensbehoeften zijn van ons mensen, maar veiligheid. Een interessante ontwikkeling. Wil je hier meer over weten dan weet je me te vinden.

Uitdagingen en Valkuilen Bij het Opzetten van een Veilige Werkomgeving

Zelfs met de meest weloverwogen benaderingen kan het creëren van een veilige werkomgeving tegenwind ondervinden. Weerstand tegen verandering kan voortkomen uit onzekerheid of een gebrek aan begrip over het belang van een psychologisch veilige omgeving. Het is niet ongewoon dat teamleden verschillende percepties hebben over wat ‘veiligheid’ echt betekent. Daarom is transparante communicatie over de intenties, stappen en verwachte uitkomsten van veranderingsprocessen cruciaal.

Daarnaast kan de balans tussen het handhaven van een veilige omgeving en het waarborgen van hoogwaardige prestaties lastig zijn. Het is essentieel om een cultuur te creëren waarin fouten worden gezien als leermomenten, zonder dat dit leidt tot een gebrek aan verantwoordelijkheid of verslapping van de normen.

Conclusie

Leiderschap komt met de verantwoordelijkheid om een omgeving te scheppen waarin medewerkers zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Door open communicatie, waardering van inbreng, en het bevorderen van een inclusieve cultuur, leggen leiders de fundering voor een veilige werkomgeving. De weg is wellicht niet zonder uitdagingen, maar de vruchten die het voortbrengt – in termen van productiviteit, innovatie en medewerkerstevredenheid – zijn de inspanningen meer dan waard.

Artikel delen: