het belang van marketing en pr.1920x0

Het Belang Van Marketing En PR

Geschreven door René Rensen

Het belang van Marketing en PR wordt door veel organisaties onderschat.
Doe jij met jouw school aan marketing en public relations?
Marketing en public relations zijn momenteel van groot belang omdat van scholen steeds meer een maatschappelijke functie wordt verwacht.

Zeker het onderwijs kan niet meer in een geïsoleerd gebouw worden gegeven. Het moet aansluiten bij ontwikkelingen in de omgeving en het moet een fijne werkplek zijn voor de medewerkers.

Kerntaak van het onderwijs

Deze laatste zin kom ik in veel visies en missies tegen. Logisch ook want daarin besloten ligt één van de kerntaken van organisaties. Maar ben jij als leidinggevende bewust bezig met marketing en public relations van jouw organisatie?
Marketing klinkt veel mensen onwaarschijnlijk in de oren.

Als organisatie moet je het toch immers hebben van het enthousiaste, kundige team en de kwaliteit van het onderwijs? Natuurlijk is dat zo. Maar toch kan het gebeuren dat je als school te maken krijgt met teruglopende leerling aantallen of juist met een enorme stijging daarvan.

Wat doe je dan en hoe kun je als organisatie en als leidinggevende hierop voorbereid zijn? In het onderstaande blog ga ik dieper in op het belang van marketing en public relations voor organisaties.

Het inzetten van marketing en PR

Het inzetten van marketing en public relations heeft in Nederland, sinds 1995, een grote vlucht genomen. Voor die tijd was de focus vooral gericht op het product dat werd aangeboden. En dan met name de kwaliteit van dat product. Vanaf 1995 zien we een kentering in de demografische situatie veelal gepaard gaande met een teruglopende vraag.

Organisaties gingen zoeken naar methoden om meer aantrekkingskracht uit te oefenen op de markt en gingen zich veel meer op hun omgeving richten.

Veel organisaties maakten zodoende vrij snel een grote stap van productgerichte organisaties ( de kwaliteit van het product)  naar meer op de markt gerichte organisaties. Ofwel van: ‘een goed product verkoopt zichzelf wel’ naar ‘een goed product moet ook aansluiten bij de wensen van de klant’.

Het wordt anders

En vanaf dat moment nemen organisaties de wensen van hun ‘klanten’ veel serieuzer en wordt er echt werk gemaakt van meer dan alleen een goede kwaliteit. Klanten worden via een georganiseerd systeem betrokken bij de organisatie. Ik kom daar verderop op terug.

Leidinggevenden zijn in denken en doen vaak meer gericht op de kwaliteit van het product dan op het voeren van een systematisch marketing- en pr beleid. Toch zijn er op veel organisaties wel werkgroepen die pr en externe communicatie in de portefeuille hebben. Veelal zijn dat goed bedoelde initiatieven die echter niet altijd uit de verf komen.

Tegelijkertijd zie ik ook veel organisaties steeds vaker commerciële uitingen doen, zoals direct mail of advertenties in krant of tijdschrift. En wat te denken van een gelikte website? Vaak toch de eerste kennismaking van klanten met jouw organisatie.

Is het effectief?

Toch begint zo hier en daar twijfel te ontstaan over de effectiviteit van dergelijke inspanningen en investeringen. Veel leidinggevenden zien het steeds minder als een taak om hun organisatie op de kaart te krijgen bij de klanten. Ondanks alle investeringen is voor veel klanten de keuze voor een bepaald product bijna vanzelfsprekend.

Pas wanneer de verkoop van het product achteruit holt zie ik dat leidinggevenden zich extra inspannen om dat tij te keren. Het effect van verkoopgerichte instrumenten als brochures, posters, mailings of open dagen heeft in veel gevallen aanvankelijk wel succes gekend maar blijkt op langere termijn onvoldoende garantie te bieden voor behoud of versterking van de marktpositie van organisaties. En dus van de oh zo broodnodige klanten.

Een marktgerichte organisatie

Als organisaties echt markgericht willen gaan werken dan betekent dat dat ze een vorm van een marktinformatiesysteem hebben dat jaarlijks relevante en actuele gegevens over de organisatie in haar omgeving oplevert. Deze gegevens worden gebruikt om een op de omgeving gericht marketing en pr beleid te kunnen uitvoeren.

De organisatie gaat planmatig gebruik maken van deze gegevens en gebruikt ze voor het maken van een draaiboek voor een uitvoerende marketing/pr-commissie. Die commissie, die wordt gesteund door jou als leidinggevende, vormt in woord en gebaar het marketing-hart van de organisatie en zorgt door haar voorbeeldwerking voor uitstraling onder de overige medewerkers.

Marktgericht handelen

Als je als organisatie echt marktgericht wilt handelen dan is een creatieve op de markt gerichte organisatie nodig die midden in de omgeving staat en dan ook oog heeft voor de veranderingen die in deze omgeving gebeuren. Het kan de organisatie veel opleveren door intensieve contacten met de omgeving te onderhouden.

Deze organisatie werkt doelgericht vanuit een op waarden gebaseerde filosofie aan de toekomst. De organisatie heeft helder waar ze voor staan en er is sprake van een heldere en breed gedragen visie en missie. Niet alleen op papier maar ook en vooral in de praktijk.

En daar heb jij als leidinggevende veel invloed op. Jij bent het boegbeeld van de organisatie en gaat voorop in het dagelijks voor leven van de visie en de missie. Jouw medewerkers zijn zich heel bewust van deze visie en missie en leven deze ook door in de praktijk.

De toekomst

In de creatieve, marktgerichte organisatie wordt de eigen toekomst gezien als een keuze die men zelf maakt. Op deze organisatie zie ik een open communicatie tussen alle medewerkers, gebaseerd op gedeelde belangen en een gemeenschappelijke visie.

Er is tevens een intensieve, open relatie met de buitenwereld, waar de organisatie, door de eigen externe gerichtheid en door het meedoen in netwerken goede voeling mee heeft en houdt. Door deze alertheid en door het vermogen om flexibel te reageren op ontwikkelingen is er geen angst voor verandering.

Veranderingen vormen geen bedreiging, maar juist een uitdaging. En die uitdaging ligt voor jou als leidinggevende in het leiding geven aan deze veranderingen en tevens in het onderhouden van de relaties met externe partijen.

Het belang van marketing en PR

Als eerste is een open oog voor de omgeving van belang. In dit blog ga ik er van uit dat jij als leidinggevende weet hebt van de omgeving van de organisatie en de ontwikkelingen daarin.

Als je dat doet dan kan het ook nooit zo zijn dat jij of de organisatie worden verrast door wat er in de omgeving gebeurt. Door deze open houding en het oog hebben voor de omgeving ben je voorbereid op deze ontwikkelingen en kun je er tijdig op anticiperen.

Daarnaast blijven ook de volgende zaken altijd van belang:

1.      Het product
Dit is in feite is het concrete aanbod dat je als organisatie doet. We hebben het over het produkt en de kenmerken daarvan.

2.      De prijs
Voor een organisatie is dit vaak een figuurlijk gebruikt marketing begrip. Je zou kunnen zeggen: wat moet jouw doelgroep doen om gebruik te maken van het aanbod van jouw organisatie. Een speciaal kenmerk van de prijs is, dat mensen die vaak zien als een indicator voor de kwaliteit van het product.

3.      De plaats
Vraag jij jezelf weleens af hoe je als organisatie je aanbod zo beschikbaar en toegankelijk mogelijk maakt? Is je organisatie goed bereikbaar? Ziet je gebouw er van buiten en van binnen aantrekkelijk uit? Al deze vragen mag je jezelf weleens stellen en kijk maar eens waar je dan staat.

4.      Het personeel
Een niet te onderschatten factor voor veel organisaties en vaak gezien als een kritische succesfactor is het personeel. Mede daarom is de kwaliteit van je medewerkers enorm van belang. Daar ligt ook een essentiële rol voor jou als leidinggevende. In een eerder blog schreef ik hier al over.

Het is belangrijk dat iedere medewerker zich realiseert dat hij of zij vertegenwoordiger van de organisatie is. En daar horen verantwoordelijkheden bij. Het is goed om daar regelmatig samen over te praten. Het gaat bij de kwaliteit van je medewerkers dan niet alleen om de direct zichtbare kwaliteiten maar ook om de houding, de opstelling en de uitstraling van iedere individuele medewerker.

Dat zijn belangrijke voorwaarden die de tevredenheid van de klant mede bepalen. Klanten worden zeker geen ambassadeur van je organisatie als ze niet 100% tevreden zijn.

5.      Promotie
Eigenlijk staat hier de vraag centraal hoe je als organisatie het produkt dat je aanbiedt onder de aandacht van de voor jouw organisatie relevante doelgroepen krijgt. Veel energie gaat uit naar dit laatste punt. Je kunt jezelf afvragen of dat wel altijd terecht is. Je kunt nog zoveel tijd en aandacht investeren aan de promotie. Als de kwaliteit van je produkt niet in orde is ( om maar een voorbeeld te noemen) dan zullen nieuwe klanten nooit voor je organisatie kiezen.

Marketing en PR zijn belangrijk

Met het bovenstaande blog heb ik willen aangeven dat het steeds belangrijker wordt voor organisaties om aan de buitenwereld te laten zien wat de organisatie daadwerkelijk te bieden heeft. Het hoeft geen betoog dat er dan ook echt iets te bieden is.

Dat het team het eens is over het aanbod en dat er weet is van de behoefte van dat aanbod bij de klanten. De organisatie, of jij als leidinggevende, moet over de middelen beschikken om jullie aanbod bij de buitenwereld onder de aandacht te brengen.

Daarnaast is het voor jullie het overwegen waard om regelmatig een onderzoek in te stellen naar de plaats die de organisatie school inneemt in de omgeving. Zo’n SWOT analyse kan jullie veel inzicht geven in markt en mogelijkheden. Ik ben hierbij graag behulpzaam.

En als je toch weer bezig gaat met nieuwe plannen. Denk dan ook eens aan een paragraaf die gaat over bruikbare marketing instrumenten voor jouw organisatie. Je zult de enige niet zijn die hier zijn of haar voordeel mee doet.

Wil jij mijn hulp bij het op poten zetten van jouw marketing en PR? Start dan hier.

Artikel delen:

22 tips voor jouw leiderschap

Wil je direct aan de slag met jouw leiderschap? Ontvang de whitepaper met direct toepasbare tips.

demo mockup template