hoe een piramide bijdraagt aan teamontwikkeling.1920x0

Hoe Een Piramide Bijdraagt Aan Teamontwikkeling

Geschreven door René Rensen

“Hoe een piramide bijdraagt aan teamontwikkeling” gaat vooral over teamontwikkeling en de ontwikkeling van je medewerkers. Ben jij je als leidinggevende bewust van het belang van de ontwikkeling van je medewerkers? Dat werkt twee kanten op. De ontwikkeling van de medewerker is in eerste instantie van belang voor hem of haar zelf. Voor de toekomst. Maar ook de organisatie heeft een belang bij het ontwikkelen van de medewerkers. Je medewerkers dragen de organisatie en door hen blijvend te laten ontwikkelen kun je als organisatie blijven meedoen, blijven veranderen en gaan waar je wilt zijn.

Je weet dat de jongere generatie het vaak als voorwaarde heeft om überhaupt bij jouw organisatie te komen werken. Voor hen is ontwikkelmogelijkheid een keiharde eis. Deze gegevens zorgen er voor dat er jaarlijks flink geïnvesteerd wordt in training en opleiding van medewerkers. De vraag is dan ook legitiem wat deze investeringen een organisatie opleveren. Bereiken organisaties door deze investeringen het gewenste dan wel vereiste resultaat?

Investeren in leren

Er wordt jaarlijks behoorlijk veel geld geïnvesteerd in opleiding en training van medewerkers. Dat gaat om miljarden euro’s. Ik vraag me af wie zichzelf weleens de vraag stelt of dit welbesteed geld is. We investeren naar ik aanneem met de beste bedoelingen. We willen onszelf of onze medewerkers verder ontwikkelen. Dat is een goed punt. Maar wie weet dan ook nog exact wat het resultaat is van zijn of haar investeringen. Wordt het geleerde daadwerkelijk in de praktijk gebracht?
Ik hoor vaak de opmerking dat we geen zicht hebben op resultaten van training of opleiding. Of dat drie weken na een training de medewerker weer precies deed als daarvoor.

Volgens mij zit daar de essentie van dit probleem. De effectiviteit van al die trainingen en opleidingen is laag. Erg laag. Ik heb weleens cijfers gezien die wijzen op minder dan 20% resultaat. Dat kan toch niet waar zijn. Dat moet toch anders en beter kunnen? Zodat je ook daadwerkelijk resultaten terugziet en de ontwikkeling van medewerkers een investering is (en dus geen weggegooid geld).

Te weinig rendement

Ik zie vaak gebeuren dat trainingen en (kortdurende) opleidingen kortdurende gebeurtenissen zijn. Ze vinden veelal plaats op een mooi gekozen locatie(doe ik overigens ook) en we doen er mooie en als het meezit nieuwe inzichten op. Met deze inzichten gaan de mensen weer naar huis. Ze zitten er even vol van en passen zo nu en dan wat toe. Kortdurend want na een paar weken is het toch gemakkelijker om terug te vallen in dat gedrag dat we al jarenlang hebben toegepast.

Ik vind echter dat die opgedane nieuwe inzichten pas resultaat gaan opleveren wanneer er acties aan gekoppeld worden. Alleen inzichten gaan pas resultaat opleveren als je er acties aan verbindt. Meestal nemen we ons ook voor om na de training actie te ondernemen. We willen ook in actie komen, want dan zijn we gefocust, geïnspireerd en vol goede moed om het in onze eigen praktijk te brengen.

Proberen

Dus er wordt een poging gedaan. Dan kan het twee kanten op: het gaat goed of het gaat niet goed. Houd je wel altijd voor ogen dat je aan het leren bent. Dus dan mag het ook best even niet goed gaan. Noem het de oefenfase. Dit gedrag is vaak lastig vol te houden en vallen mensen snel terug in hun oude gedrag.

Ken je de piramide van Dilts? Daarin staat gedrag erg onderin. Dat betekent dan ook dat alleen veranderen van gedrag niet voldoende is. Net zoals het alleen veranderen van de omgeving iets uitmaakt. Kijk maar eens:

Actie is resultaat

Alleen inzichten gaan pas resultaat opleveren als je er acties aan verbindt. Meestal nemen we ons ook voor om na de training actie te ondernemen. We willen ook in actie komen, want dan zijn we gefocust, geïnspireerd en vol goede moed om het in onze eigen praktijk te brengen. Dus er wordt een poging gedaan. Dan kan het twee kanten op: het gaat goed of het gaat niet goed. Houd je wel altijd voor ogen dat je aan het leren bent. Dus dan mag het ook best even niet goed gaan. Noem het de oefenfase. Dit gedrag is vaak lastig vol te houden en vallen mensen snel terug in hun oude gedrag.

Waarom is dit zo lastig? Omdat als we iets nieuws leren het ander gedrag van ons vergt. Het betekent oud gedrag loslaten en nieuw gedrag aanleren en een gewoonte laten worden. En dat is nou eenmaal moeilijk. Op alleen vermogens en vaardigheden ga je het niet redden om nieuw gedrag aan te leren. Ook niet als je zaken in je omgeving verandert. Daarvoor moet je andere dingen gaan doen. Hoe je dingen echt fundamenteel anders doet is de basis van mijn trainingen. Deze trainingen focussen niet op de onderste helft van de piramide van Dilts. Bovenin zit het echte werk. Als het gaat om je identiteit, je zingeving en je visie. Als het gaat om je drijfveren en je waarden. Dan garandeer ik je een blijvende gedragsverandering. Bij jou als leidinggevende en ook bij je medewerkers.

Het kan beter

Het kan zeker beter. Het kan ook anders. Het moet zelf anders wil je blijvend een gedragsverandering zien. Dat schreef ik hierboven al. Het herkennen en erkennen van je drijfveer en je waarden vormen de basis van de gedragsverandering. Dit is ook de basis van de trainingen die ik aanbied. Van daaruit gaan we aan de slag. Dan BEN je leidinggevende en SPEEL JE NIET DE ROL. Daarnaast heb ik een aantal tips voor je die je snel in jouw praktijk kunt toepassen. Die geven al een impuls aan de opbrengst van de trainingen die jij of je medewerkers volgen. Wil je blijvend resultaat? Dan moet je bij mij zijn.

Tips die je helpen


Tip 1: Zorg dat leren en ontwikkelen aandacht krijgt

Weet je nog hoe je voeger leerde? Toen je jonger was? Je leerde de hele dag door te vragen, te experimenteren en na te doen.  Je leerde lopen, praten, fietsen, eten met een lepel, tekenen enzovoorts. Je ging naar school en leerde schrijven, rekenen en nog veel meer. Het was een logisch proces en je leerde gewoon in de praktijk. Door continu te leren, in plaats van af en toe een dag gefocust met een leerdoel bezig te zijn, bereik je meer resultaat. Het is niet zo verwonderlijk dat ook vanuit regeringswege wordt ingezet op een leven lang leren. Als je dan ook nog eens een vertrouwd iemand in de buurt hebt die je kan helpen als het nodig is dan kom je een heel eind.

Tip 2. Leer in je eigen omgeving

Je leert het meest (en dan is het ook het nuttigst) als je in je eigen omgeving bezig bent. Want dat zijn de vraagstukken waar je mee te maken hebt en dat is de specifieke dynamiek waar jij in moet opereren. Het gaat om de ontwikkeling van jezelf of jouw organisatie. Rollenspelen in trainingen zijn leuk om iets te oefenen, maar het is nooit hetzelfde als in jouw praktijk. En als je dan weer terug komt, is het net anders en weet je niet wat dan te doen. Wat heb je dan geleerd? Oefen en leer dus vooral in je eigen praktijk, gewoon met jouw realiteit waar je mee te maken hebt. En reflecteer hierop. Reflecteren is een sterke manier om te leren. Dat lees je in dit blog

Tip 3. Leer van alle mogelijkheden

Er is zoveel kennis te vinden. Op het internet, in boeken en tijdschriften. Die kennis is beschikbaar voor jou. Gebruik hem dan ook. Gebruik wat er is om te blijven leren en zoek naar kennis of content die je kan ondersteunen bij je leerproces. En lees boeken. Blijf in ieder geval lerend in beweging, ook buiten officiële trainingsmomenten.

Tip 4. Gebruik je omgeving

Je zal nog meer resultaat halen als je omgeving (partner, kinderen, ouders, vrienden) ook op de hoogte zijn van het feit dat je aan het leren bent. Betrek ze er dan ook bij. Praat mensen in je directe omgeving bij over wat je wilt bereiken en vraag een aantal mensen die veel met je samenwerken of ze je feedback willen geven. Feedback is ook een krachtige leeropbrengstversneller.

Tip 5. Bepaal je doel en je stappen

Het lijkt een open deur. Maar het bepalen van ene doel waarom je wilt leren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Toch is het aan te bevelen om te werken met een helder doel en dat je het proces om dat doel te bereiken ook opdeelt in voor jou haalbare stappen. Dan is de kans dat je je doel bereikt vele malen groter.

Tip 6. Je motivatie bepaalt veel

Je bent vaak best gemotiveerd om iets nieuws te leren. Dat levert je ook energie op. Maak hier dan ook gebruik van.

Tip 7. Reflecteer, reflecteer en reflecteer

Alles wat ik hierboven heb beschreven werkt op de beste manier als je regelmatig reflecteert. Door stil te staan bij hoe iets ging en hoe je een situatie hebt aangepakt, kun je er van leren. Dat betekent terugkijken en daarna bedenken wat je de volgende keer anders of beter kunt doen. Reflecteer altijd het liefst kort op het moment dat iets gebeurde want dan zit alles nog vers in je geheugen. Het hoeft maar heel kort. Met een paar minuten per dag heb je het al voor elkaar.

Tip 8. Ken jezelf

Jij kent jezelf het beste. Misschien wordt iets nieuws leren moeilijk als je uitgedaagd wordt om je nieuwe gedrag te vertonen. Om te laten zien wat je geleerd hebt. Het is namelijk zo makkelijk om het te doen op de wijze zoals je gewend was. Dan wordt het lastig om je gedrag echt te veranderen. Toch is mijn advies om het wel anders te doen dan je gewend was. Pas dan zul je het nieuwe gedrag echt eigen gaan maken.

Tip 9. Weet waar je staat in je ontwikkeling

Ik ben een fervent voorstander van blijvend ontwikkelen. Met een groot effect. Ik ben er echt van overtuigd dat dit het beste gaat wanneer we uitgaan van jouw drijfveer en waarden. Pas dan kun jij gericht ontwikkelen en beter worden in wat je doet. Dan ben je aan het groeien en wordt je continu beter in wat je doet. Je kunt dan ook heel gefundeerd een vervolgstap zetten.

Door uit te gaan van jouw drijfveer en waarden  pas ik ook een andere aanpak toe dan andere aanbieders. Ik ben niet uit op alleen meer leerrendement. Ik wil jou blijvend ontwikkelen. Met deze aanpak heb ik bij een aantal organisaties al mooie resultaten behaald. Met mijn specifieke doelgroep van leidinggevenden. Leidinggevenden die zich op deze manier kunnen blijven ontwikkelen en kunnen verdiepen.

Je bent leidinggevende

Ze zijn leidinggevende en spelen niet die rol. Deze leidinggevenden groeien in hun vak en groeien vooral persoonlijk. Wanneer zij nog beter worden in hun job heeft dat veel effect op henzelf, op de medewerkers in hun team en uiteindelijk op de organisatie. Super om te zien wat er dan ontstaat en welke resultaten er worden bereikt!

Wil jij ook op mijn manier getraind worden? Dus vanuit jouw drijfveren en waarden jouw ontwikkeling op gang brengen? Wil je een eerste stap zetten? Wil je het leren van jouw team een enorme boost geven? De button hieronder helpt je direct verder.

Artikel delen:

22 tips voor jouw leiderschap

Wil je direct aan de slag met jouw leiderschap? Ontvang de whitepaper met direct toepasbare tips.

demo mockup template