Hoe effectief om te gaan met weerstand in je organisatie

Hoe effectief om te gaan met weerstand in je organisatie

Geschreven door René Rensen

Als leidinggevende werk je samen met je team aan de ontwikkeling van je organisatie. Maar wat als je team weerstand biedt? Hoe ga je daar effectief mee om? In dit artikel vind je een stappenplan om weerstand te herkennen, op te heffen en om te zetten in acceptatie en verandering.

Stap 1: Herken je eigen weerstand

Weerstand ontstaat vaak wanneer iets niet gaat zoals jij wilt dat het gaat. Realiseer je dat je eerst je eigen weerstand zult moeten opheffen voordat je effectief kunt omgaan met de weerstand in je team.

Stap 2: Accepteer de realiteit

Accepteren is het sleutelwoord om je eigen weerstand op te heffen. Accepteer dat je medewerkers niet blij zijn met jouw plan. Voel dat de situatie is zoals die is. Pas dan creëer je geen negatieve emoties bij jezelf.

Stap 3: Ga in gesprek en stel vragen

Ga in gesprek met je medewerkers en stel alleen maar vragen, zoals: Wat is de reden dat jullie tegen mijn plan zijn? Waar maken jullie je zorgen om? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Onderzoek wat er werkelijk speelt, vanuit een houding van acceptatie en innerlijke rust. Achterhaal de emoties en dieperliggende overtuigingen bij de ander.

Stap 4: Achterhaal het verlangen

Achter iedere vorm van weerstand zit een verlangen. Wanneer je boven tafel hebt wat de grootste zorg en dus diepste angst van de ander is, kun je kijken of die ander ook mogelijkheden ziet om anders met de situatie om te gaan. Vraag welk verlangen er is en hoe de ander dit gaat invullen. Grote kans dat je medewerker zelf met ideeën komt en de weerstand verdwijnt.

Stap 5: Verander je eigen overtuigingen

Verander je eigen beperkende overtuigingen die jou in de weg staan een effectieve leidinggevende te zijn. Verplaats jezelf in de ander en begrijp wat zijn of haar overtuigingen zijn. Door te begrijpen waar de ander vandaan komt, ontstaat er meer begrip en verbinding.

Weerstand is voorwaarde voor acceptatie

Als leidinggevende kun je weerstand vanuit een ander perspectief bekijken. Weerstand is namelijk een natuurlijk en erbij horend fenomeen in een veranderings- of ontwikkelingstraject. Beschouw het als zodanig en je zult zien dat stappen zetten veel gemakkelijker wordt.

Zorg er ook voor dat je een duidelijke communicatie met je team hebt en hen betrekt bij het proces van verandering. Blijf openstaan voor feedback en blijf communiceren om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Als je deze stappen volgt, kun je effectief omgaan met weerstand in je team en werken aan een mooi en natuurlijk veranderingsproces.

Artikel delen: