Hoe verbinding tussen leidinggevenden en medewerkers kan bijdragen aan een betere werkomgeving

Hoe verbinding tussen leidinggevenden en medewerkers kan bijdragen aan een betere werkomgeving

Geschreven door René Rensen

Het onderwijs is een sector waarin werkdruk en burn-out klachten veelvuldig voorkomen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de onderwijssector het hoogste percentage medewerkers heeft met burn-outklachten. Het is dan ook niet verrassend dat zowel leidinggevenden als medewerkers vaak worstelen met het vinden van de juiste balans tussen innovatie en werkdruk.

Werkdruk

Als leiderschapstrainer en -coach in het onderwijs kom ik vaak op scholen en spreek ik met leidinggevenden en medewerkers. Wat mij opvalt, is dat leidinggevenden vaak aangeven dat innovaties niet van de grond komen, terwijl medewerkers last hebben van werkdruk en het gevoel hebben dat er “niets meer bij kan”. Dit leidt tot een spanningsveld tussen de wensen van de leidinggevenden en de capaciteit van de medewerkers.

Een van de medewerkers die ik sprak zei: “de ene vernieuwing is nog niet geland of de volgende vernieuwing komt er alweer aan, ik kan het allemaal niet meer bijhouden”. Dit zette mij aan het denken over hoe dit spanningsveld kan worden opgelost, en wat dit betekent voor zowel de leidinggevenden als de medewerkers.

De rol van leiderschap

Leidinggevenden hebben tegenwoordig een complexere rol dan voorheen. De druk vanuit overheid, maatschappij en andere belanghebbenden maakt het vak van leidinggevende steeds zwaarder en complexer. Resultaten staan onder druk en opbrengsten zijn heilig. Leidinggevenden worstelen regelmatig met de vraag hoe ze de benodigde innovaties in de praktijk gerealiseerd krijgen omdat zij heel goed weten dat de medewerkers het druk hebben. Is het de taak van de leider om het leven van de medewerkers wat overzichtelijker en minder chaotisch te maken?

De rol van de medewerker

Medewerkers hebben het druk met hun werkzaamheden en vinden het lastig om steeds mondiger klanten te managen. En dan is daar nog die leidinggevende die van alles van ze wil. Het product moet vernieuwd worden, de resultaten moeten omhoog en de organisatie moet zich kunnen ontwikkelen. Dit alles maakt veel medewerkers onzeker en zorgt ervoor dat ze zich terugtrekken in hun eigen ruimte, precies dat wat een leidinggevende niet wil. De onvrede groeit en het onderling gemor en geklaag neemt toe. Er ontstaat verwijdering en soms zelfs chaos.

Verbinding

Maar er is een oplossing: verbinding. Verbinding tussen leidinggevenden en medewerkers, maar ook tussen de organisatie en de mensen die er werken. Leidinggevenden hebben de opdracht om de visie en missie van de organisatie te vertalen in doelstellingen voor de wat langere termijn en in jaardoelen. In hun communicatie moeten leidinggevenden ervoor zorgen dat ze steeds aan hun medewerkers aangeven waar de verbinding zit met de missie en visie in alles wat ze doen, zeggen en ontwikkelen. Ze moeten ontwikkelingen koppelen aan doelen en aan de missie en visie en een urgentiebesef schetsen bij hun medewerkers.

Op die manier komen ontwikkelingen voor medewerkers nooit zomaar uit de lucht vallen en verdwijnt het gevoel van “er komt steeds meer bij” bij de medewerkers omdat ze kunnen zien en weten dat wat de leidinggevende van ze vraagt past in de ontwikkeling van de organisatie, zoals verwoord in visie, missie en doelen. Er ontstaat overzicht bij de medewerkers en weinig zal meer onverwacht komen. De druk neemt af, medewerkers kunnen gezonder hun werk doen, en er ontstaat voor beide partijen een win-win situatie. De leidinggevende is bezig met ontwikkeling van medewerker en organisatie, en de medewerker kan zich beter focussen op zijn kerntaak.

Verbinding tussen leidinggevende en medewerker

Het is belangrijk om verbinding te creëren tussen leidinggevenden en medewerkers. Dit kan door open en transparante communicatie en door het duidelijk maken van de doelen en de visie van de organisatie. Zo kunnen leidinggevenden en medewerkers samenwerken aan het verminderen van werkdruk en burn-out in het onderwijs. Het is belangrijk dat leidinggevenden begrijpen dat ze een cruciale rol spelen in het creëren van deze verbinding en het verminderen van werkdruk. Medewerkers moeten zich gesteund voelen door hun leidinggevenden en moeten begrijpen waarom bepaalde taken worden gevraagd en hoe deze passen binnen de visie en doelen van de organisatie.

In plaats van het creëren van chaos, kan het creëren van verbinding tussen leidinggevenden en medewerkers leiden tot een betere werkomgeving en een hogere productiviteit. Verbinding is het toverwoord om van chaos naar rust te gaan en om het onderwijs weer gezond te maken.

Het belang van verbinding

Het is cruciaal om verbinding te creëren tussen leidinggevenden en medewerkers in het onderwijs. Het is niet alleen belangrijk voor het verminderen van werkdruk en burn-outklachten, maar ook voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen en het realiseren van innovaties. Door het creëren van verbinding voelen medewerkers zich gesteund en begrijpen ze waarom bepaalde taken worden gevraagd en hoe deze passen binnen de visie en doelen van de organisatie. Dit verhoogt hun betrokkenheid bij de organisatie en hun motivatie om bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelen. Daarnaast zorgt het creëren van verbinding tussen leidinggevenden en medewerkers voor een betere samenwerking en communicatie, wat bijdraagt aan een gezonde en productieve werkomgeving

Artikel delen: