investeren in verbinding

Investeren In Verbinding

Geschreven door René Rensen

Dit blog “Investeren in Verbinding” gaat over verbinding. En eigenlijk dus ook over betrokkenheid. In eerdere blogs heb ik al geschreven over het belang van een goede verbinding tussen jou als leidinggevende en je leraren. Verbinding is een kernwaarde binnen Duurzaam Leiderschap. In eerste instantie denk ik dan aan hoe jij verbinding maakt met jouzelf als mens en als leider(persoonlijk leiderschap) en in de tweede plaats denk ik dan hoe jij als leidinggevende verbinding maakt met de individuele teamleden en het team als geheel.
Verbinding zorgt voor betrokkenheid. En betrokkenheid heb je weer nodig voor heel veel zaken binnen jouw school. 

Onderzoek

Onderzoek (Gallup,  2018) laat zien dat wereldwijd slechts 13% van de medewerkers aangeeft zich betrokken te voelen bij de organisatie. Daar zitten ook jouw leraren mogelijk tussen. Deze lage betrokkenheid is een veel voorkomend probleem en lijkt niet zo eenvoudig op te lossen. Het probleem is niet specifiek voor 1 bedrijfstak. Het speelt op scholen maar ook bij bedrijven en in de dienstensector.

Verbindende schakel

Wat vaak ontbreekt is de verbindende schakel tussen jouw leraren en de school. Als er vanuit de leraren geen verbinding is met de visie van de school, met jou als schoolleider, met de andere leraren en met de doelstellingen van jouw school dan heb je een behoorlijke uitdaging. Aan de andere kant zie ik schoolleiders die wel investeren in die verbinding en daar zie je dan ook een veel grotere betrokkenheid ontstaan. Dan ontstaan er weer inhoudelijke gesprekken en wordt het weer duidelijk waarom iedereen zich heeft verbonden aan de school en bijdraagt aan de school. 

Investeren in verbinding

Dan worden leraren weer gezien vanuit hun talenten en niet alleen vanuit hun economische waarde. Dan zien we leraren weer opbloeien en erkennen de leidinggevenden de leraren als mens en niet alleen aan wat ze doen. Eigenlijk zou iedere handeling vanuit jou naar een leraar in het teken moeten staan van het vergroten van de betrokkenheid van deze leraar.

Hoe jij als schoolleider omgaat met jouw leraren heeft een enorme impact op de betrokkenheid van jouw leraren. Realiseer je ook dat jij als leidinggevende hierin leidend bent en het voortouw moet nemen als dat nodig is. Investeren in verbinding is investeren in betrokkenheid. Zo klaar als een klontje.

Omdat ik het investeren in betrokkenheid zo belangrijk vind, geef ik je hieronder vier manieren waarop jij als schoolleider de betrokkenheid van je leraren kunt vergroten.

1. Verbind jouw team aan de visie van de school

Voor leraren is het niet gemakkelijk om hun dagelijkse handelen te koppelen aan de visie van de school. Als het goed is is de visie op jouw school een levend iets en niet iets dat in een map in een kast stof staat te happen tot er weer werk aan de winkel is in de vorm van een nieuw schoolplan. Nee, jouw visie is leidend in het handelen van iedereen en het moet ook voor iedereen klip en klaar zijn hoe het dagelijkse handelen bijdraagt aan het bereiken van de visie. Als jouw leraren niet begrijpen hoe die relatie is dan is betrokkenheid vaak ook een moeilijk onderwerp.

2.Verbind jouw team aan jou als schoolleider

Het is een bekend gegeven dat mensen (en dus ook jouw leraren niet) niet werken voor de school. Mensen werken voor andere mensen en daarin heb jij als leidinggevende een essentiële rol. Het is jouw taak om je leraren te inspireren. Om de visie levend te houden en voortdurend uit te dragen en om deze voor te leven. Dat gedrag zorgt voor betrokkenheid bij je leraren. want ze willen heel graag voor jou werken. Omdat jij hen inspireert, oprecht aandacht hebt en echt naar hen luistert.

3. Verbind je teamleden met elkaar

Investeer als schoolleider in de onderlinge relatie tussen je teamleden. Dat zorgt voor meer openheid en vertrouwen. Je teamleden leren elkaar beter kennen en dat is goed voor de betrokkenheid. Zorg ook dat je successen samen viert. Dat is goed voor je onderlinge band en dus ook voor de betrokkenheid.

4. Verbind je leraren met de schooldoelen

Een van de belangrijkste voorwaarden voor betrokkenheid is om je team optimaal te informeren over hoe het gaat met de school. Jij hebt als schoolleider tal van data beschikbaar die ook voor je leraren interessant zijn. Ik denk aan de ontwikkeling van de leerling populatie, de resultaten van toetsen enzovoorts. Door dit samen te delen en te bespreken ontstaan een grotere betrokkenheid met de schooldoelen. Daarnaast is het voor jou als leider belangrijk dat je transparant bent. Dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Leraren willen op jou vertrouwen en dat werkt door in de betrokkenheid.

Als jij als schoolleider merkt dat de betrokkenheid van je team een boost kan gebruiken, start dan hier. Ik neem snel contact met je op.

Artikel delen: