leiderschap en werkdruk.1920x0

Leiderschap En Werkdruk

Geschreven door René Rensen

Leiderschap en werkdruk: een logische combinatie? Een hoge werkdruk wordt vaak genoemd als inherent aan het leidinggeven. Denk maar aan de recente stakingen waarbij de hoge werkdruk onderdeel van de inzet voor meer middelen was. Maar geldt een hoge werkdruk ook voor jou als leidinggevende? En op welke manier heb jij als leidinggevende dan last van een (te) hoge werkdruk?

Werkdruk

De werkdruk is in veel bedrijfstakken hoog. En daaruit zou je wellicht bijna automatisch de conclusie trekken dat dan ook de werkdruk van leidinggevenden hoog is. Maar wat is dan die werkdruk? Waaruit bestaat deze werkdruk en wat kunnen leidinggevenden doen om hun (te) hoge werkdruk wat te verlichten? In dit blog ga ik op deze vragen dieper in.

Er zijn mensen die zeggen dat een hoge werkdruk een soort van automatisme is. Sommigen gaan nog een stapje verder en zeggen dat “we iets niet goed doen” als er als leidinggevende geen hoge werkdruk zou zijn. Als reden daarvoor wordt dan vaak het dynamische aspect genoemd. Leidinggeven is elke dag anders is niet voor niets een veel gehoorde uitspraak. Veel mensen herkennen zich in deze uitspraak maar is dan een hoge werkdruk ook voor jou als leider zomaar gerechtvaardigd?

Wat bepaalt jouw werkdruk?

Als leidinggevende krijg je op verschillende manieren te maken met zaken die van invloed zijn op je werkdruk. Dat daarbij werkdruk ook een persoonlijke beleving is maakt het sowieso al lastig om er in zijn algemeenheid iets over te schrijven. Toch zijn onderstaande drie factoren wel degelijk van invloed op de werkdruk van een leidinggevende:

  • De wet- en regelgeving vanuit het ministerie
  • Zaken die gerelateerd zijn aan personeel
  • “de Waan van de Dag”

Wet- en regelgeving

Er gaat voor een leidinggevende veel tijd zitten in het regelen van – en het zorgen voor zaken die te maken hebben met wet en regelgeving. Ik noem bijvoorbeeld de complexe ARBO wetgeving. Of alles wat te maken heeft met Passend Onderwijs. Denk maar eens aan de vele gesprekken hierover. Gesprekken met leraren, ouders, externe instanties enz. Maar ook het regelen van de personele bezetting om Passend Onderwijs mogelijk te maken wordt steeds meer een dingetje. Ik hoef niemand te wijzen op het lerarentekort.

Dat dit tekort invloed heeft op de manier waarop Passend Onderwijs vorm krijgt moge duidelijk zijn. Ook gesprekken met leraren bij wie Passend Onderwijs niet lukt en het opvangen van deze leraren is een taak die steeds zwaarder gaat drukken op de beschikbare tijd van de schoolleider.

Je kunt leraren bij wie het allemaal niet lukt niet aan hun lot overlaten. Zij vragen nee schreeuwen om hulp omdat ze veelal echt wel van goede wil zijn. Niet eenvoudig voor een schoolleider en hier gaat veel tijd in zitten.

Passend Onderwijs

Ook het feit dat niet iedere basisschool geschikt is om Passend Onderwijs vorm en inhoud te geven vraagt veel van een leidinggevende. De toenemende gedragsproblematiek en de impact hiervan op de groepsdynamiek maken dat de schoolleider hier veel tijd aan kwijt is. Tijd die goed besteed is maar wel afgaat van de tijd die een schoolleider beschikbaar heeft.

In dit kader wil ik ook aandacht besteden aan het voldoen aan de vele regels die er zijn. Schoolplan, Schoolgids, maar ook zaken als speeltoestellencontrole of brandbeveiliging, ARBO en BHV. Vaak goede regels maar o zo tijdrovend om aan alles te voldoen.

Personeel

De werkdruk van de leidinggevende wordt ook beïnvloed door alles wat er speelt op het gebied van het personeel. Denk aan het naleven van CAO afspraken, het in algemene zin goed zorgen voor je personeel. Aandacht en vertrouwen hebben voor en in je personeel.

Zorgen dat je personeel de ontwikkeling doormaakt die nodig is. Zorgen dat je personeel op tijd (bij) geschoold wordt. Het regelen van alles wat te maken heeft met ziekte en vervanging. Eerder al benoemd dat in deze tijd van het  tekort aan vakbekwame medewerkers dit een steeds nijpender probleem wordt.

De Waan van de Dag

Door veel leidinggevenden wordt de Waan van de Dag benoemd als een van de grootste factoren die van invloed is op de ervaren werkdruk. De Waan van de Dag omschreef ik al eerder als alles wat je niet gepland hebt, wat je overkomt maar waar je wel mee moet dealen. En die vaak een groot deel van jouw dag bepalen.

Contact met externen, een boze medewerker, schade of vernieling aan het gebouw waarvoor aangifte moet worden gedaan. De kwaliteit van de schoonmaak en alles wat daar mee te maken heeft. Alles wat te maken heeft met het soepel laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken. Contacten met de gemeente en andere externe instanties.

Met alleen bovengenoemde zaken onder de Waan van de Dag kan een leidinggevende zijn werkweek moeiteloos vullen.

Leiderschap en werkdruk

Het is goed om stil te staan bij de werkdruk van leidinggevenden. De drie punten die ik hierboven beschrijf zijn echt niet de enige die invloed hebben op de werkdruk. In een volgend artikel sta ik stil bij andere, ook belangrijke, zaken die een leidinggevende ook tegenkomt.

Denk dan aan maatschappelijke ontwikkelingen en het leiderschap dat dan gevraagd wordt, alles wat te maken heeft met financiën, de resultaten van de organisatie en de verantwoording daarover. Ook deze zaken hebben invloed op de werkdruk die leidinggevenden ervaren.

Slot

Zoals al gezegd is werkdruk vaak ook een persoonlijke beleving. De een kan er makkelijker mee omgaan dan een ander. Als je leidinggevende bent dan weet je ook dat je een baan hebt die zich niet laat vangen tussen 9.00 en 17.00 uur. Dan weet je dat er meer gevraagd wordt. Maar is dat meer dan eindeloos? Zoals veel leidinggevenden op dit moment ervaren?

Ergens leiding geven brengt werkdruk met zich mee en daar is niets mis mee. Het wordt pas een probleem wanneer werkdruk overgaat in werkstress. Dan is er structureel iets mis in de balans tussen werk en privé. Dan moet er iets veranderen.

Is het voor jou nodig om te veranderen? Laat hier een bericht achter en we komen in contact.

Artikel delen:

22 tips voor jouw leiderschap

Wil je direct aan de slag met jouw leiderschap? Ontvang de whitepaper met direct toepasbare tips.

demo mockup template