leiderschap in groeiend perspectief.1920x0

Leiderschap In Groeiend Perspectief

Geschreven door René Rensen

“Leiderschap in groeiend perspectief” gaat vooral over jou. Ooit heb jij de stap gezet naar het leidinggeven. Misschien heb je dat zelf gedaan of misschien ben je gevraagd om te gaan leidinggeven en heb je na enig nadenken ingestemd.

Misschien ben je recent begonnen of misschien geef je al een paar jaar leiding. In een kleine organisatie of in een grote met veel personeel. Wat was jouw belangrijkste drijfveer om te gaan leidinggeven? Wilde je met je leiderschap iets toevoegen aan de wereld of ben je vooral uit op je eigen ontwikkeling als leider en als mens? Wilde je meer verdienen zodat je het leven kunt leiden wat je wilt en de wensen die je hebt kunt vervullen of ben je als leidinggevende op zoek naar meer impact, betekenis en voldoening?

Hoe gaat het met je?

Hoe gaat het nu met jou? Is het beeld dat je had of wilde toen je begon met leidinggeven uitgekomen? Ben je met je ontwikkeling verder gekomen dan je ooit had gedacht? Of loop je nu rond met het gevoel dat er nog veel meer in zit voor jou omdat het met je leiderschap niet helemaal is gelopen zoals je eigenlijk had gedacht. Leid je inmiddels je meest ideale leven en heb je dat opgebouwd via jouw leiderschap en de ontwikkeling die je daarin hebt doorgemaakt of is het je allemaal tegen gevallen? Verdien je nu wat je waard bent en ervaar je keuzevrijheid en autonomie? Vind je dat jouw talenten voldoende worden benut zodat je eigenlijk het gevoel hebt dat geen dag voelt als werken?

Een doorstart maken

Voor veel leidinggevenden is dit laatste echt niet het geval. Ze hebben vaak een goede start gemaakt als leidinggevende en ze verdienen goed. Deze leidinggevenden hebben echter ook vaak het gevoel dat ze de grens van hun groei als leider hebben bereikt. In ieder geval in hun huidige situatie. Daarin lopen ze tegen grenzen aan.

Veelal grenzen die ze zelf opwerpen maar dat hebben ze zelf niet in de gaten. Ze zijn eigenlijk op zoek naar een doorbraak zodat ze echt kunnen doorgroeien in hun leiderschap. Zodat ze de volgende stap kunnen maken en mogelijk nog meer kunnen verdienen. Dat maakt het weer mogelijk om het leven vanuit meer rust te leiden. Ze gaan dan ook meer kwaliteit van leven ervaren en ook nog eens meer autonomie.

Doorstart

Zelf heb ik twee jaar geleden zo’n doorstart gemaakt in mijn eigen leiderschap. Ook ik ervaarde dat ik aan de grens zat van wat toentertijd mogelijk was. Mijn bedrijf zou alleen maar groeien als ik zelf een groeistap zou maken als ondernemer. Toen ik dat eenmaal door had ben ik in zee gegaan met een businesscoach. En wow, wat een ervaring was dat.

In dat jaar dat ik met haar samenwerkte heb ik niet 1 stap vooruit gezet maar wel tien. Op verschillende vlakken maar vooral in mijn leiderschap. Vanaf dat moment realiseer ik me bijna dagelijks dat er nog veel meer in zat dan dat er toen uitkwam. En ben ik in mezelf blijven investeren als het gaat om mijn persoonlijke ontwikkeling.

Vier problemen

Niet iedereen zal voor zichzelf willen of durven erkennen dat het nodig is om een stap te zetten in je ontwikkeling als leider. Niet iedereen ziet de noodzaak daarvan in. Deze leiders blijven nog enige tijd door werken en leidinggeven op hetzelfde niveau dat ze al enige tijd hebben. Soms tot volle tevredenheid van henzelf en hun omgeving. Soms komen er na enige tijd scheurtjes en barsten in het leiderschap.

Dat merken leidinggevenden vaak zelf en anders worden ze er wel door hun medewerkers op gewezen. In een eerder blog schreef ik al dat de tijd van het directieve leiderschap nu wel achter ons ligt. Medewerkers weten heel goed wat ze zelf willen en wat goed is voor de organisatie. En dat laten ze weten ook. Vooral aan jou.

Leiderschap in groeiend perspectief

Behalve op hun werk lopen deze leidinggevenden ook op andere fronten tegen problemen aan. In het kader van dit blog noem ik de vier meest voorkomende en daarmee ook belangrijkste problemen waar leidinggevenden tegenaan lopen als ze geen persoonlijke groei realiseren.

Deze vier problemen zijn:
1. Gezondheid
2. Financiën
3. Tijd
4. Persoonlijke Ontwikkeling

Deze vier thema’s zijn niet door mij bedacht. In de literatuur zie je ze regelmatig terug als het gaat over het bereiken van grenzen in je persoonlijke groei. Dit zijn dan de vier terreinen waarop en waarin je de meeste problemen ziet optreden. Hieronder ga ik op deze thema’s dieper in.

Thema 1: Gezondheid

Ik weet niet hoe jij er in staat maar voor mij is gezondheid wel het belangrijkste in mijn leven. En dan vooral een goede gezondheid. Zonder een goede gezondheid is weinig meer van waarde. Je kunt dan nog zo veel geld, tijd of kennis hebben, maar als je niet gezond bent dan heb je daar helemaal niets aan. Ik ken de nodige leidinggevenden die worstelen met hun gezondheid. Ze werken te hard, hebben stress en een burn-out en doen lang niet altijd wat ze eigenlijk leuk vinden.

Vaak zien ze pas (te) laat in dat het nodig is om zelf in actie te komen. Als je het gevoel hebt dat je door je werk geleefd wordt, dag en nacht bezig bent met de medewerkers aan wie jij leiding geeft of de steeds zwaarder wegende verantwoordelijkheden niet meer aankunt dan moet je in actie komen. Deze leidinggevenden zijn ergens onderweg het goede gevoel dat ze hadden over hun leiderschap kwijtgeraakt. Met verschillende gevolgen voor je gezondheid: stress, een onrustig gevoel, slecht slapen, humeurig zijn of met veel tegenzin naar het werk gaan.

Moed

Hoeveel leidinggevenden hebben in zo’n situatie de moed om aan hun eigen ontwikkeling te gaan werken? Om keuzes te maken en de uitdaging met zichzelf aan te gaan? Want voor ons mensen is er vaak pas reden om in actie te komen als we echt helemaal aan de grond zitten. Heel lang proberen we nog te rekken en te redden wat er te redden valt. We gaan maar door en negeren de gevoelens die we wel degelijk voelen. We voelen het wel maar durven er niet aan toe te geven. Bang als we zijn voor de gevolgen.

Angst voor het onbekende, het gevoel van falen, niet weten waar te beginnen of een te grote verantwoordelijkheid naar anderen voelen spelen hierin een rol. Wanneer de beslissing om het anders te gaan doen eenmaal gevallen is geeft dat veel lucht, rust en ruimte. Ruimte voor nieuwe perspectieven en het op een rijtje zetten van de stappen die nodig zijn om de verandering te realiseren. Het is steeds weer bijzonder om te zien hoe snel leidinggevenden weer opknappen zodra ze besloten hebben om het anders te gaan doen. Er komt dan meteen weer nieuwe energie vrij.

Gelukkig zie ik ook leidinggevenden die het zo ver niet laten komen en op tijd actie ondernemen. Zij investeren in zichzelf en maken de groeistap die nodig is om de volgende fase in je leiderschap te bereiken zodat je vaak meer gaat verdienen, meer vrije tijd hebt en effectief en ontspannen kunt leidinggeven.

Thema 2: Financiën

Als leidinggevende realiseer jij je heel goed dat geld belangrijk is in je leven. Misschien ben jij wel gaan leidinggeven zodat je maandelijks een hoger inkomen hebt. Dat kan natuurlijk een enorme motivatie zijn. Goed verdienen is dan ook belangrijk voor je. Het stelt je in staat om het leven te leiden dat je graag wilt. Naast de kwaliteit van je eigen leven stellen hogere verdiensten je ook in staat om iets terug te geven. Op die manier kun je meer impact hebben in de wereld. Ik denk dan aan het structureel steunen van een goed doel.

Hoe is dit voor jou?

Maar hoe is dit voor jou? Hoe kijk jij aan tegen geld verdienen. Vind je dit belangrijk of hecht je er niet zo veel waarde aan? Heb je van huis uit opvattingen meegekregen over geld verdienen?
In het gezin waarin ik opgroeide waren er best wel eens geldzorgen. Ik heb niet het gevoel dat ik ooit iets ben tekort gekomen maar ik weet dat er soms best geldzorgen waren. Ik ben de oudste in het gezin en mijn moeder besprak deze geldzorgen regelmatig met me. Dat heeft er mede voor gezorgd dat ik al vroeg allerlei bijbaantjes had om een bijdrage te kunnen leveren aan de gezinsfinanciën.

Het hebben van voldoende geld geeft mensen een gevoel van onafhankelijkheid en rust. Van vrijheid en autonomie. En daar hecht ik veel waarde aan. Het verdienen van voldoende geld zorgt er ook voor dat ik altijd voldoende kan investeren in mijn eigen ontwikkeling. En dat is een heel belangrijke reden voor mij.
Geldt dit voor jou ook?

Thema 3: Tijd

Eerder in dit blog heb ik gezondheid het belangrijkste bezit genoemd. Maar tijd komt qua belangrijkheid toch wel in de buurt van gezondheid. Ik besef me regelmatig dat ik maar 1 x leef en dat de tijd die geweest is nooit meer terugkomt. Dat maakt dat ik kritischer keuzes maak en heel bewust met mijn beschikbare tijd omga. En de keuzes die ik maak bepalen weer de kwaliteit van mijn leven. Zo is het voor veel leidinggevenden.

Veel leiders werken teveel uren zeker als je die uren afzet tegen het inkomen dat deze leiders genereren. Veel leidinggevenden voelen zich een soort van werkslaaf in hun eigen bedrijf of organisatie. En dat is niet iets dat ze eigenlijk willen. Hun voorkeur ligt veel meer bij het zelf kunnen indelen van hun werkdagen. Eigen regie op tijd is een heel belangrijke motivatie voor veel leidinggevenden.

Kwaliteit van leven

Kun jij je voorstellen hoe minder uren werken bijdraagt aan de kwaliteit van jouw leven? Heb je daar weleens over nagedacht? En hoe minder werken ook een positief effect kan hebben op je gezondheid zoals ik in het eerste thema schreef?
De keuze maken om een groeistap te maken kan als gevolg hebben dat je meer vrije tijd krijgt. Omdat je leider wordt op een hoger niveau en daardoor bewuster keuzes kunt maken hoe jij je tijd besteedt.

Enorm waardevol lijkt me. Misschien kun je minder dagen werken? Of onder schooltijd werken zodat je meer van je kinderen geniet?
Je leeft maar één keer en je kunt op ieder moment kiezen om het anders te doen. Hoe klinkt dat voor je?

Thema 4: Persoonlijke Ontwikkeling

Ik zie bij veel leidinggevenden een ambitie en een drive om zoveel als mogelijk met hun persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. Deze leidinggevenden willen letterlijk doorgroeien naar een hoger niveau van hun leiderschap. Zij hebben het nodig om zoveel als mogelijk uitgedaagd te worden in hun leiderschap en deze leidinggevenden willen hun talenten en hun mogelijkheden zo optimaal als mogelijk is benutten.

Zo kunnen ze zich blijven ontwikkelen en steeds van betekenis zijn voor zoveel als mogelijk mensen. Ken jij het gevoel dat je eigenlijk meer kunt maar dat je niet weet hoe je dit bereikt? Teveel leidinggevenden werken onnodig onder hun niveau en krijgen daardoor niet de waardering die ze verdienen. Niet alleen in geld maar zeker ook in hun leiderschap.

Doelen

Deze leiders bereiken niet altijd hun doelen en dat leidt in sommige gevallen tot een bore-out. Deze gaat veelal gepaard met andere gezondheidsklachten. Deze leidinggevenden worden letterlijk ziek van het feit dat hun werkplek niet voldoende uitdaging biedt.

Aan de andere kant zie ik ook de nodige leidinggevenden die zichzelf bewust of onbewust klein houden. Dit komt vaak voort uit onzekerheid, een gebrek aan zelfvertrouwen of doordat hun omgeving hen klein houdt. Doordat er bijvoorbeeld gezegd wordt dat het niet zo’n zin heeft om die training of coaching te doen omdat het hen niet verder helpt.

Vaak onzin maar veel leidinggevenden gaan er in mee en zorgen er zo voor dat ze niet het optimale uit hun leiderschap halen. Het volgen van je eigen pad als het gaat om je persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Daar is er maar één verantwoordelijk voor en dat ben jij zelf.

Ontwikkeling

Zoals ik eerder in dit blog al schreef heeft het in zee gaan met een businesscoach mij heel veel stappen verder gebracht in mijn ontwikkeling. Naast het vertrouwen dat ze me gaf werd ik ook een jaar lang uitgedaagd om groter te denken dan ik op dat moment deed. Om grenzen te verleggen en de uitdaging met mezelf aan te gaan. Om echt te gaan staan voor mezelf en mijn leiderschap en steeds groter te denken.

Op dat moment was dat helemaal nieuw voor mij. Ik was immers opgegroeid met woorden als “Je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken”, of “Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg”. Dit heeft behoorlijke tijd mijn ambities beteugeld maar toen ik eenmaal door had dat mijn ambities er mochten zijn en dat ik vanuit een enorme gedrevenheid mezelf mag ontwikkelen was dat een enorme ervaring waar ik tot op de dag van vandaag profijt van heb.

Daag jezelf uit

Het is uitgegroeid tot 1 van de dingen die ik dagelijks meeneem in mijn werk. Het is belangrijk om jezelf uit te dagen als leidinggevende door het contact te zoeken met leidinggevenden die verder zijn in hun ontwikkeling dan jij. Dat voorkomt dat je jezelf te veel jaren klein houdt zoals ik wellicht onnodig lang heb gedaan.

Nu ik heb ervaren hoe het ook anders kan ervaar ik iedere dag opnieuw hoe waardevol het is om nieuwe dingen te leren, om jezelf te blijven ontwikkelen en ditr meteen weer terug te geven aan je medewerkers. En dat is iets onbetaalbaars. Daar profiteert iedereen van. Jij vooral maar ook je medewerkers profiteren van jouw groeistap in je leiderschap.
Hoe geweldig is dat?

Weet jij na het lezen van dit blog welke doorbraak jij als leidinggevende wilt creëren?  Dan is het belangrijk om de volgende stap te zetten en dat is weten waar je moet beginnen. Daar help ik jou graag bij. Klik op onderstaande button en maak in mijn agenda direct een afspraak voor een  gesprek over de volgende groeistap in jouw leiderschap.

Artikel delen:

22 tips voor jouw leiderschap

Wil je direct aan de slag met jouw leiderschap? Ontvang de whitepaper met direct toepasbare tips.

demo mockup template