persoonlijk leiderschap en vertrouwen.1920x0

Persoonlijk Leiderschap En Vertrouwen

Geschreven door René Rensen

Persoonlijk leiderschap en vertrouwen. Als ik kijk naar elementen die bijdragen aan jouw persoonlijk leiderschap dan is vertrouwen toch wel één van de belangrijkste waarden in jouw persoonlijk leiderschap. Dat vind ik. Toch hoor ik in de gesprekken die ik voer met leidinggevenden vaak dat ze zeggen dat ze werken vanuit vertrouwen maar zie ik in hun praktijk iets heel anders. De vraag is dan wat mij betreft of en in hoeverre vertrouwen voor deze leidinggevenden echt een essentiële waarde is.

Jij weet wat je wilt

Daar komt nog eens bij dat veel leidinggevenden worstelen met de vraag waarom de door hen vaak zo vurig gewenste ontwikkelingen niet van de grond komen.
Als leidinggevende denk je hierover na en weet je vaak wel wat je wilt. Dat zit allemaal in jouw persoonlijke visie en missie. Maar hoe kom je daar? En hoe krijg je je medewerkers zo ver dat ze meegaan in de door jou gewenste ontwikkeling?

Urgentiebesef

Hoe creëer je een urgentiebesef bij je medewerkers zodat ze vanuit een intrinsieke motivatie met je meegaan? Wat is er nodig binnen jouw organisatie om een klimaat te creëren waarbinnen innovaties wel slagen? Hoe slaag jij er in om de samenwerking binnen je team te verbeteren zodat de geformuleerde doelen sneller en effectiever worden behaald? Vragen, vragen en nog meer vragen. Vraag je jezelf ook weleens af hoe jouw persoonlijk leiderschap dan bijdraagt in dat wat je wilt?

Vertrouwen

Eén woord is dan van belang. Een woord waarvan de betekenis en het belang  schromelijk wordt onderschat. Een woord waaraan de meeste leidinggevenden geen waarde toekennen omdat ze in de praktijk vaak tegenovergesteld gedrag laten zien. En dat woord is: vertrouwen. Vertrouwen staat in mijn verhaal haaks op wat ik veel vaker tegenkom. En dat is controle. Is het niet de controle of jij wel doet wat er is afgesproken(lees; wat er is opgelegd) dan is het wel de controle in de vorm van allerlei nietszeggende protocollen, regels en afspraken die het leven van een medewerker tot een administratieve hel maken waardoor ze aan hun eigenlijke werk niet of nauwelijks meer toekomen.

In dit artikel wil ik een bijdrage leveren aan de steeds groter wordende roep in de maatschappij om meer vanuit vertrouwen te werken en de controle zoveel als mogelijk te laten voor wat die is. En dit proces start bij jou als leidinggevende. Word je bewust van jouw rol in dit proces en gebruik dit artikel als een spiegel voor jezelf en voor je organisatie. Ga werken vanuit vertrouwen en zie wat er gebeurt.

Wat is vertrouwen?

Jack Wals, voormalig CEO van General Electrics formuleert het zo: “Je weet wat het is als je het voelt”. Dit citaat komt uit het boek “De snelheid van vertrouwen” dat is geschreven door Stephen  M.R. Covey. In dit boek lees ik veel wat mij aanspreekt als het gaat over vertrouwen.

Zoals ik eerder al eens beschreef hebben mensen, relaties, gezinnen, organisaties(dus ook scholen) overal ter wereld één ding gemeen. Als je dat ene ding weghaalt zal dat zonder twijfel leiden tot de ondergang van de sterkste relatie, de succesvolste organisatie, de meest florerende economie en de meest invloedrijke leider.
Maar als je dat ene ding ontwikkelt en je zet het goed in dan heeft het voldoende potentieel om in alle delen van ons leven successen en voorspoed te genereren.

Het belang van vertrouwen

Ik heb het natuurlijk over vertrouwen. Vertrouwen is voor mij geen zachte of denkbeeldige eigenschap die de ene leidinggevende wel heeft en de andere niet. Vertrouwen is een tastbaar bezit dat je ook nog eens zelf kunt creëren en nog wel veel sneller dan de meeste leidinggevenden denken.

Voor mij is vertrouwen dan ook een essentiële (persoonlijke)leiderschapskwaliteit in onze steeds globaliserender wordende wereld.

Vertrouwen betekent dus dat je geloof hebt in iets of iemand. Het tegenovergestelde van vertrouwen, wantrouwen, betekent achterdocht. Als je als leidinggevende mensen(je medewerkers) vertrouwt dan geloof je in ze. Dan heb je geloof in hun professionele kwaliteiten en hun integriteit. Als jij je medewerkers wantrouwt dan ben je achterdochtig ten aanzien van hun professionele kwaliteiten of hun integriteit.

Team meenemen

Dan denk je wellicht dat ze ja zeggen en nee doen zoals ik zo vaak hoor op de scholen waar ik kom. Dan lukt het je vaak ook niet of zeer moeizaam om je team mee te nemen in de visie en de missie van je organisatie en de daaruit voortkomende ontwikkelingen. Dan zul je zien dat de doelen moeilijker of zelfs helemaal niet worden bereikt en zal de samenwerking in je team stagneren. Denk voor jezelf maar eens aan iemand die je volledig vertrouwt.

Misschien je eigen leidinggevende, of een collega, een vriend of vriendin. Denk eens aan de relatie zoals u die voelt met deze persoon. Hoe verloopt jullie communicatie? Hoe snel krijgt u dingen voor elkaar en hoe veel plezier beleeft u aan deze relatie?

Wanneer er geen vertrouwen is

Denk nu eens aan iemand die u wantrouwt. Laat dezelfde vragen eens door uw gedachten gaan. Voelt u verschil? Beleeft u plezier aan deze vaak moeizaam verlopende relatie? Of vindt u het een zware vaak vermoeiende aangelegenheid?

Kunt u zich voorstellen als u zelf invloed heeft op de kwaliteit van uw relaties door enkel en alleen te werken vanuit vertrouwen? Wat een wereld gaat er dan open. Wat een mogelijkheden krijgt u dan aangereikt en wat zult u snel het verschil gaan ervaren.

Vertrouwen is een werkwoord

In mijn trainingen die ik geef over vertrouwen als basis voor succesvol persoonlijk leiderschap zeg ik ook regelmatig dat er een fundamenteel verschil bestaat of jij als leidinggevende aankijkt tegen vertrouwen als een zelfstandig naamwoord of dat jij vertrouwen ziet als een werkwoord.

Het eerste impliceert iets statisch, iets dat er wel of niet is en wat maar te accepteren is. Terwijl het tweede veel dynamischer overkomt. Het begrip werkwoord zegt het al: je kunt er aan werken. Of je kiest ervoor om er niet aan te werken. Dat kan natuurlijk ook maar dan weet u ook wat het gevolg is.

Leiding geven vanuit Vertrouwen

Wat kan dat woord vertrouwen voor jou als leidinggevende betekenen? Wat gebeurt er wanneer je leiding gaat geven vanuit vertrouwen? Hoe ziet de relatie met de medewerkers er dan uit? Hoe voer je dan de gesprekken met de medewerkers? Is het dan nog nodig om de medewerkers steeds maar te controleren en ter verantwoording te roepen of ze alles wel doen volgens regels, afspraken en protocollen.

Wat gebeurt er als u uw team hun professionele ruimte volledig laat nemen? Dat u het lef heeft om te zeggen: ze kunnen me allemaal wat, ik vertrouw volledig op de in mijn mensen aanwezige kwaliteiten. Vertrouw op de talenten en de kwaliteiten van de medewerkers. Want medewerkers willen dolgraag dat u ze vertrouwt. U zult zien dat ze dat vertrouwen beantwoorden want mensen gedijen heel goed op vertrouwen.

Wat zou er dan gebeuren met u? Met uw organisatie? Met uw medewerkers?
Wie durft?

Bouwen aan vertrouwen

Wanneer u als leidinggevende vanuit vertrouwen werkt dan is dat een enorm goede basis voor goed werkgeverschap. Samen met trots en plezier is vertrouwen daarbij essentieel. Het gaat daarbij wat mij betreft er niet om wat je doet maar vooral om hoe je dat doet. Het waarom is door jou immers al beantwoord in het visie en missie proces.

Want je weet ook dat het investeren van veel geld in je medewerkers niet automatisch leidt tot een organisatie die tot de beste van de stad behoort. Jij weet ook dat relaties die opgebouwd worden tijdens dit proces dat wel doen. Deze beïnvloeden de loyaliteit, betrokkenheid en de bereidheid van je medewerkers om een positieve bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelstellingen. Jij kunt daar als leidinggevende je focus volledig op houden vanuit het vertrouwen dat het handelen van je medewerkers een positieve bijdrage levert aan deze doelen.

Je zult ook zien en merken dat de innovaties veel makkelijker floreren. Medewerkers die werken in een cultuur van vertrouwen zijn bereid om meer dan het beste van zichzelf te geven. Ze durven te experimenteren, hun creatieve ideeën te uiten en hun eigen mening te geven wanneer ze zich veilig en beschermd voelen. Ontwikkeling komt op deze manier tot bloei en je ziet dat medewerkers veel meer voldoening uit hun werk halen.

Nogmaals vertrouwen

Als er vertrouwen heerst in een organisatie dan werken de medewerkers ook veel beter met elkaar samen. Zij kunnen elkaar immers vertrouwen en er zijn geen verborgen agenda’s. Ze zien elkaar veel meer als echte collega’s en ze kunnen er op vertrouwen dat ze op elkaar kunnen  rekenen als dat echt nodig is. Ze zijn een echt team. Together Each Achieves More! En dit allemaal op basis van vertrouwen.

Wil jij met je team écht aan de slag met vertrouwen? Begin dan hier.

Artikel delen:

22 tips voor jouw leiderschap

Wil je direct aan de slag met jouw leiderschap? Ontvang de whitepaper met direct toepasbare tips.

demo mockup template