Teamcoaching


Als leidinggevende in het onderwijs ben jij vastberaden om excellent onderwijs te bieden. De sleutel tot kwalitatief hoogstaand onderwijs ligt in een optimaal functionerend team. Dit vereist samenwerking, onderling vertrouwen in elkaars capaciteiten en de moed om af en toe buiten de gebaande paden te denken en te handelen.

Echter, dit komt niet vanzelf tot stand. Daarom kan een traject gericht op teamcoaching een waardevolle oplossing voor jou zijn. Door te investeren in teamcoaching leg je de basis voor een succesvol team dat in staat is om uitmuntende resultaten te behalen.

rene rensen 45
Coaching voor leidinggevenden in het onderwijs


Als schoolleider merk je soms dat de samenwerking binnen je team niet soepel verloopt. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn mogelijk niet duidelijk gedefinieerd, wat vaak tot problemen leidt.

Als resultaatgerichte Teamcoach richt ik mij volledig op het verbeteren van de teamdynamiek.

Tijdens studiedagen, vergaderingen en MT-bijeenkomsten ben ik aanwezig als observerende Teamcoach. Ik analyseer het gedrag dat ik waarneem en deel mijn inzichten met het team. Dit creëert een keuzemoment voor het team. Is dit de gewenste manier van samenwerken? Is dit de manier waarop we willen werken aan onderwijskwaliteit?

Als Teamcoach geef ik advies over alternatieve gedragspatronen. Door deze aanpak te proberen, ontstaan er nieuwe ervaringen en groeit het onderlinge vertrouwen.

Dit vormt de basis voor een verbeterde samenwerking. Het resultaat? Een enorme boost in de kwaliteit van het onderwijs!
“Vanuit de praktijk, jouw kennis en ervaring! Voor veel startende directeuren en ook ervaren directeuren, is het fijn om even weer terug te keren naar de basis, om tot rust te komen, als reflectiemoment. De hectiek, de complexiteit van het leiderschap dat hedentendage aan de orde is, creëert veel onrust en kost veel energie. Ik heb respect voor alle leidinggevenden en leraren op dit moment. Voor alles wat op hun bordje terechtkomt. Ik gun hun een oase van rust en vertrouwen, hetgeen nodig is om pro actief te kunnen blijven.
Jouw tips zorgen voor een mooi resetmoment! Fijn!”

Marjan Belt – Lohr: Ervaren (interim) directeur

rene rensen 45Wat levert een teamcoach traject op?

  • Heldere definitie van rollen en taken binnen het team, zodat iedereen weet wat van hen wordt verwacht.
  • Effectieve en inhoudsrijke vergaderingen die bijdragen aan de kwaliteit van het werk.
  • Open communicatie waarbij teamleden met elkaar praten in plaats van over elkaar.
  • Opbouwen van onderling vertrouwen en het vertrouwen in de samenwerking versterken.
  • Zorgen dat verantwoordelijkheid op de juiste plekken wordt gelegd, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
  • Een stijgende kwaliteit van het onderwijs als tastbaar resultaat van de inspanningen.