Vertrouwen als essentiële waarde in persoonlijk leiderschap

Vertrouwen als essentiële waarde in persoonlijk leiderschap

Geschreven door René Rensen

Persoonlijk leiderschap en vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vertrouwen is een van de belangrijkste waarden die bijdragen aan jouw persoonlijk leiderschap. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat leidinggevenden daadwerkelijk vanuit vertrouwen handelen. Hoewel veel leidinggevenden beweren dat ze werken vanuit vertrouwen, zie ik vaak in hun praktijk iets heel anders. De vraag is dan of vertrouwen voor deze leidinggevenden echt een essentiële waarde is.

Als leidinggevende weet je vaak wel wat je wilt, maar hoe krijg je jouw medewerkers zo ver dat ze meegaan in de door jou gewenste ontwikkeling? Hoe creëer je een urgentiebesef bij jouw medewerkers zodat ze vanuit een intrinsieke motivatie met je meegaan? Wat is er nodig binnen jouw organisatie om een klimaat te creëren waarbinnen innovaties wel slagen? Hoe draagt jouw persoonlijk leiderschap bij aan datgene wat je wilt bereiken?

Vertrouwen is het sleutelwoord

Vertrouwen wordt helaas vaak onderschat en tegenovergesteld gedrag wordt vaker waargenomen, zoals controle. Als leidinggevende heb je de keuze om vanuit vertrouwen te handelen en te zien wat er gebeurt. In dit artikel wil ik een bijdrage leveren aan de steeds groter wordende roep in de maatschappij om meer vanuit vertrouwen te werken en de controle zoveel als mogelijk te laten voor wat die is.

Wat is vertrouwen?

Vertrouwen is een tastbaar bezit dat je zelf kunt creëren en nog sneller dan je denkt. Voor mij is vertrouwen een essentiële kwaliteit in persoonlijk leiderschap, vooral in onze steeds globaliserende wereld. Vertrouwen betekent dat je gelooft in iets of iemand. Als leidinggevende betekent het dat je gelooft in de professionele kwaliteiten en integriteit van jouw medewerkers.

Als je als leidinggevende je medewerkers wantrouwt, ben je achterdochtig ten aanzien van hun professionele kwaliteiten of hun integriteit. Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers niet meegaan in de visie en de missie van jouw organisatie. Ook kunnen doelen moeilijker of zelfs helemaal niet worden bereikt en kan de samenwerking in jouw team stagneren. Vergelijk dit met iemand die je volledig vertrouwt. Je hebt een goede communicatie en je krijgt dingen snel voor elkaar. Medewerkers willen graag dat hun leidinggevende hen vertrouwt, want mensen gedijen heel goed op vertrouwen.

Bouwen aan vertrouwen: de sleutel tot succesvol leiderschap

Vertrouwen is de sleutel tot succesvol persoonlijk leiderschap. Als leidinggevende is het belangrijk om te werken vanuit vertrouwen in plaats van controle en wantrouwen. Vertrouwen zorgt voor een goede basis voor goed werkgeverschap en is essentieel voor een succesvolle organisatie. Het gaat daarbij niet alleen om wat je doet, maar vooral ook om hoe je het doet.

Door te investeren in het vertrouwen van je medewerkers, creëer je een cultuur waarin innovaties floreren en medewerkers bereid zijn om meer dan het beste van zichzelf te geven. Vertrouwen zorgt ervoor dat medewerkers zich veilig en beschermd voelen, waardoor zij durven te experimenteren en hun creatieve ideeën te uiten. Op deze manier komt ontwikkeling tot bloei en halen medewerkers meer voldoening uit hun werk. In een organisatie waar vertrouwen heerst, werken medewerkers bovendien veel beter met elkaar samen en zien zij elkaar als echte collega’s.

Vertrouwen is een werkwoord

Vertrouwen kan gezien worden als een zelfstandig naamwoord of een werkwoord. Het eerste impliceert iets statisch dat er wel of niet is en dat te accepteren valt. Het tweede impliceert een dynamische aanpak waarbij je steeds bezig bent met het werken aan vertrouwen. Het zal je niet vreemd in de oren klinken dat ik aan deze tweede vorm sterk de voorkeur geef.

Leiderschap vanuit vertrouwen is niet alleen voordelig voor het individu, maar ook voor de organisatie. Medewerkers die vertrouwen ervaren van hun leiders zijn gemotiveerder en betrokken bij het werk, wat resulteert in betere prestaties en een hogere productiviteit. Bovendien kan leiderschap vanuit vertrouwen leiden tot betere samenwerking tussen medewerkers, omdat ze elkaar vertrouwen en open communicatie bevorderen. Dit kan de algehele werksfeer en het teamgevoel verbeteren, wat weer kan leiden tot betere prestaties en hogere motivatie.

In plaats van het controleren van medewerkers en het opleggen van regels en protocollen, is het belangrijk om hen te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie en hen te vertrouwen om hun werk op hun eigen manier uit te voeren. Dit kan resulteren in meer creativiteit en innovatie, omdat medewerkers de vrijheid hebben om hun ideeën en suggesties te uiten en te implementeren. Leiders die vertrouwen hebben in hun medewerkers, moedigen hen aan om hun grenzen te verleggen en hun potentieel te maximaliseren.

In een tijd waarin verandering de enige constante is, kan leiderschap vanuit vertrouwen de organisatie helpen om flexibeler en beter voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen. Het stimuleren van vertrouwen en open communicatie tussen leiders en medewerkers kan de organisatie ook helpen om te reageren op veranderingen in de markt en om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Kortom, vertrouwen is een cruciaal element van leiderschap dat niet mag worden onderschat. Het kan de basis vormen voor succesvolle relaties tussen leiders en medewerkers en kan resulteren in betere prestaties, meer betrokkenheid en hogere motivatie. Leiderschap vanuit vertrouwen kan ook helpen om innovatie en creativiteit te bevorderen en de organisatie voor te bereiden op toekomstige uitdagingen en veranderingen in de markt.

Artikel delen: